МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНООС ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУРЫГ ТОГТООХ СУДАЛГААНЫ АНКЕТ
2017 оны 04-р сарын 10.     ДАВАА ГАРАГ

    Монголын Хуульчдын холбооноос Хууль зүйн сургуулийг магадлан итгэмжлэхэд тогтоох шалгуур үзүүлэлт болох Хууль зүйн сургуульд тавих нэгдсэн шаардлагын талаарх судалгааг 2017 оны 04 дүгээр сарын 10 ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 14 өдрийн 17:00 цаг хүртэл хуульч, эрх зүйч, хууль зүйн сургуулийн багш, оюутнууд, олон нийтээс нээлттэй авч байна.
УНШСАН: 1290

СЭТГЭГДЭЛ

Зөвхөн гишүүд бичнэ.