"Хуульчдын форум-2017"-Эрүүгийн эрх зүйн шинэчлэл: Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хуульчид бэлэн үү (Салбар хуралдаан)
2017 оны 06-р сарын 22.     ПҮРЭВ ГАРАГ
УНШСАН: 416

СЭТГЭГДЭЛ

Зөвхөн гишүүд бичнэ.