ШҮҮГЧИД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ТАЛААР ОЛОН НИЙТЭЭС МЭДЭЭЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА
2018 оны 12-р сарын 04.     МЯГМАР ГАРАГ

    Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.6 дахь хэсэгт “Нэр дэвшигчийн талаар олон нийтээс хуульд заасан шаардлага хангасан хэлбэрээр ирүүлсэн мэдээллийг нягтлан шалгаж, бодитой санал дүгнэлт гаргаж, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдэд Шүүхийн мэргэшлийн хорооны ажлын алба танилцуулна.” гэж заасан.

    Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2018 оны 121 дүгээр тушаалаар “Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн шалгалт” зарласан. Тус шалгалтад оролцож буй хуульчийн ёс зүй, зан төлөвийг шалгах шалгалтын хүрээнд Шүүхийн мэргэшлийн хороо тухайн нэр дэвшигчийн “намтар судлах” шалгалтын ажиллагааг явуулж байна.

    Иймд Та дараах линкээр холбогдон Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн шалгалтад оролцож буй хуульчдын мэдээлэлтэй танилцах боломжтой бөгөөд нэр бүхий хуульчид холбогдуулан хуульд заасан хэлбэрийн шаардлага хангасан мэдээллийг Шүүхийн мэргэшлийн хорооны дарга, гишүүдэд нэр заан хаяглаж, эсхүл Шүүхийн мэргэшлийн хорооны Ажлын албанд ирүүлэх боломжтой болохыг мэдэгдэе.

Линк: www.judcouncil.mn/sheztogtool/8186--.html

                                             ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА
УНШСАН: 427

СЭТГЭГДЭЛ

Зөвхөн гишүүд бичнэ.