ХУУЛЬЧИЙН НИЙТЭД ТУСТАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛСЭН ХОРООНЫ БҮХ ГИШҮҮДИЙН ХУРАЛ БОЛНО
2019 оны 01-р сарын 29.     МЯГМАР ГАРАГ
УНШСАН: 71