“Хуульч та “Хуульчдын ордон”-той болохыг дэмжиж байна уу?”
Нийт 71 санал хураасан.
1.

Тийм

70% ( 50 Санал )
2.

Үгүй

30% ( 21 Санал )

Санал хураах хугацаа дууссан.