Сургалтын хөтөлбөр 2015.12.19 - 2015.12.22

2015-12-14 | Уншсан: 1068

Оролцогчид: Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн хуульчид                                                                     

Зохион байгуулагч: Сургалтын хороо                                                                                                      

Хугацаа:  2015.12.19 - 2015.12.22

 

Сургалтын чиглэл

Хугацаа

Цаг

Багш

1

Захиргааны эрх зүй дэх  материаллаг хууль хэрэглээ

12.19

09.00-10.30

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, МУИС, ХЗС-ийн багш Ц.Цогт

2

Захиргааны эрх зүй дэх  материаллаг хууль хэрэглээ

10.40-12.10

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, МУИС, ХЗС-ийн багш Ц.Цогт

 

Үдийн завсарлага

12.10-14.00

Үдийн завсарлага

3

Хуульд зааснаар өвлөх

14.00-15.30

Монголын Нотариатчдын танхимын ерөнхийлөгч А.Оюунчимэг

4

Хуульд зааснаар өвлөх

15.40-17.10

Монголын Нотариатчдын танхимын ерөнхийлөгч А.Оюунчимэг

1

Хуульд зааснаар өвлөх

12.20

09.00-10.30

Монголын Нотариатчдын танхимын ерөнхийлөгч А.Оюунчимэг

2

Хуульд зааснаар өвлөх

10.40-12.10

Монголын Нотариатчдын танхимын ерөнхийлөгч А.Оюунчимэг

 

Үдийн завсарлага

12.10-14.00

Үдийн завсарлага

3

Шүүх ДНХ шинжилгээ ба нотлох баримт

14.00-15.30

АШУҮИХС-ийн Шүүх эмнэлгийн тэнхмийн ахлах багш АУДоктор, хуульч М.Цэрэнбат

4

Шүүх ДНХ шинжилгээ ба нотлох баримт

15.40-17.10

АШУҮИХС-ийн Шүүх эмнэлгийн тэнхмийн ахлах багш АУДоктор, хуульч М.Цэрэнбат

1

Үндсэн хуулийн процесс

12.21

09.00-10.30

МУИС, ХЗС-ийн багш, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг

2

Үндсэн хуулийн процесс

10.40-12.10

МУИС, ХЗС-ийн багш, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг

 

Үдийн завсарлага

12.10-14.00

Үдийн завсарлага

3

Хөдөлмөрийн хуулийн хэрэглээ анхаарах асуудал

14.00-15.30

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10-р шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

4

Хөдөлмөрийн хуулийн хэрэглээ анхаарах асуудал

15.40-17.10

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10-р шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

1

Үндсэн хуулийн процесс

12.22

09.00-10.30

МУИС, ХЗС-ийн багш, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг

2

Үндсэн хуулийн процесс

10.40-12.10

МУИС, ХЗС-ийн багш, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг

 

Үдийн завсарлага

12.10-13.00

Үдийн завсарлага

3

Гэрээний эрх зүй

14.00-15.30

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10-р шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

4

Гэрээний эрх зүй

15.40-17.10

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10-р шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн