2015 ОНЫ ХУУЛЬЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД ТЭНЦЭЖ ХУУЛЬЧИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ АВСАН ХУУЛЬЧДЫН АНХААРАЛД

2016-03-07 | Уншсан: 962

/Жич:Анги бүрдэлтийг  нэрсийн дараалалаар хуваан сургалтыг зохион байгуулж байгаа тул имэйлээр мэдээлэл авсан хуульчид заасан хугацаанд сургалтандаа хамрагдана уу/.  

1. Зохион байгуулагч: Ìонголын Хуульчдын холбоо, Сургалтын хороо

 

2. Хугацаа: 2016.03.12

 

3. Сургалтын зорилго:

-Хуульчдын холбооны удирдлага, зохион байгуулалт, хуульч гишүүнийхээ хувьд Холбоотой хэрхэн харилцах, эрхээ хэрхэн эдлэж, үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлэх үндэслэл, журмын талаар тэдэнд тодорхой, дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх.

 

- Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах шаардлага, гарсан зөрчлийг хянан шийдвэрлэх тогтолцоо, зохион байгуулалтын талаарх анхан шатны мэдлэг олгох.

 

4. Сургалтад хамрагдах хуульчид: Шинэ хуульч

5. Сургалт явуулах аргачлал:

 

 Уулзалт, ярилцлага, семинар

Д/д      

 Хугацаа

Цаг

Сургалтын сэдэв

Хичээл заах багш

1.

2016.03.12

 

 

 

 

08:50-09:00

Нээлт                                МХХ-ны ТГ-ын дарга Ц.Ганболд  

2.

09:00-09:30

Хуульчдын холбооны чиг үүрэг

Ц.Ганболд МХХ-ны Тамгын газрын дарга

3.

09:30-10:00

Хуульчдын холбооны удирдлага зохион байгуулалт

Ц.Ганболд МХХ-ны Тамгын газрын дарга

5.

10:00-11:30

Хуульчийн сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ

 АШУҮИС-ийн багш, доктор С.Наранчимэг

 

11:30-11:40

Завсарлага

6.

11:40-13:10

Хуульчийн сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ

АШУҮИС-ийн багш, доктор С.Наранчимэг

7.

13:10-14:10

Цайны завсарлага

8.

14:10-15:30

Хуульчдын холбооны үйл ажиллагаанд хамааралтай хууль, дүрэм, журам тэдгээрийн зохицуулалт

 МХХ-ны Зөвлөхүүдийн зөвлөл хариуцсан мэргэжилтэн, Хуульч Б.Төрбат

15:40-15:50

Завсарлага

15:50-17:10

Мэргэжлийн хариуцлагын маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа

Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны Сахилгын шинжээч Г.Должинсүрэн

Хаалт

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн