Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын хөтөлбөр

2016-11-22 | Уншсан: 1791

Жич:Сургалтад бүртгүүлсэн хуульчид зарласан хугацаанд сургалтандаа хамрагдана уу.  

Сургалтын төлбөр төлөх данс: Худалдаа хөгжлийн банк 499218869,  1 багц цаг-42,500 төгрөг, 0.5 багц цаг -21.250 төгрөг 

Зохион байгуулах газар: Хуульчдын холбооны 301 тоот

Утас: 70116065

Сургалтын чиглэл

Хугацаа

Цаг

Багш

1

ИХШХША-нд Нотлох баримт гаргах, бүрдүүлэх, цуглуулах

11.30

 

09.00-10.30

УДШ-ийн Иргэний хэргийн танхимын тэргүүн Ц.Амарсайхан

2

10.40-12.10

 

Үдийн завсарлага

12.10-13.10

Үдийн завсарлага

3

Үндэсний аюулгүй байдал болон эдийн засгийн бодлогын талаарх, Монгол Улсын үндсэн хуулийн зохицуулалт сургалтын хөтөлбөр

13.10-14.40

МХХ-ны гишүүн хуульч, судлаач В.Удвал

4

14.40-16.10

 

1

 

Худалдах, Худалдан авах гэрээний эрх зүйн зохицулалт

12.01

 

09.00-10.30

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

2

3

10.40-12.10

 

Үдийн завсарлага

12.10-13.10

Үдийн завсарлага

1

Түрээсийн гэрээ

13.10-14.40

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

2

14.50-16.20

3

 

1

Үндсэн хууль ба Үндсэн хуулийн эрх зүйн шинэчлэл сургалтын хөтөлбөр

12.02

09.00-10.30

МХХ-ны гишүүн хуульч, судлаач В.Удвал

2

10.40-12.10

 

Үдийн завсарлага

12.10-13.10

Үдийн завсарлага

3

Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ хууль тогтоожийн хэрэглээ

13.10-14.40

МХХ-ны гишүүн хуульч, Өмгөөлөгч Д.Тамир

4

14.40-16.10

 

3

Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ

12.03

09.00-10.30

МХХ-ны Гишүүн хуульч, өмгөөлөгч, доктор Л.Мөнхсайхан

4

10.40-

12.10

 

Үдийн завсарлага

12.10-13.10

 

1

Хуульд зааснаар өвлөх

13.10-14.40

МХХ-ны Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга А.Оюунчимэг

2

14.50-16.10

 

 

 

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн