Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналаа ирүүлнэ үү

2017-01-17 | Уншсан: 1607

    Монголын Хуульчдын холбооны зөвлөлийн 2017 оны 1 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хурлын 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Хуульчдын холбооны 2017 оны үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөний 12.4-т заасны дагуу Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналыг нийт хуульчдаас авахаар болсон тул хуульч та бүхэн сэтгэгдэл хэсэгт саналаа үлдээнэ үү.

Та бүхний саналыг нэгтгэж Хуульчдын Их хурлаар хэлэлцүүлэн Хууль тогтоох эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх болно. 

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг Энд дарж татна уу.

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн