ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОРООНЫ ТЭРГҮҮН, УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН, ХОЛБООНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН МАТЕРИАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА

2019-09-23 | Уншсан: 1384

   Монголын Хуульчдын холбооны Өмгөөлөгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлийн 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлын 4 дүгээр тогтоолоор Өмгөөлөгчдийн хорооны ээлжит Их хурлыг 2019 оны 09 дүгээр сарын 27-нд хуралдуулахаар товлосон. Тус хурлаар Өмгөөлөгчдийн хорооны дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, Өмгөөлөгчдийн хорооны тэргүүнийг сонгох, Өмгөөлөгчдийн хорооноос Зөвлөлд төлөөлөх гишүүн сонгох, Өмгөөлөгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сонгох зэрэг асуудлыг хэлэлцүүлнэ. Үүнтэй холбогдуулан Хорооны тэргүүн, удирдах зөвлөлийн гишүүн, Холбооны зөвлөлд төлөөлөх гүшүүнд нэр дэвшүүлэх өмгөөлөгчдийн материалыг хүлээн авч байна. 

Өмгөөлөгчдийн хорооны Тэргүүн, хорооны Удирдах Зөвлөлийн гишүүн болон хорооноос холбооны Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдэд тавигдах шаардлага:

Монголын Хуульчдын холбооны гишүүний үүргийн ямар нэг зөрчилгүй байна. Үүнд:

  • Гишүүний татварын өргүй байх;

  • Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын багц цагийг хангасан байх;

  • Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсан байх;

  • Сүүлийн 3 жил мэргэжлийн болон ёс зүйн хариуцлага хүлээгээгүй байх.

Нэр дэвшигчдийн материалыг хүлээн авах тухай

            Дээрх шаардлагыг хангасан Өмгөөлөгчдийн хорооны Тэргүүн, хорооны Удирдах Зөвлөлийн гишүүн болон Хороог Холбооны Зөвлөлд төлөөлөх Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчид нь анкет болон холбогдох мэдээллийг /Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгалын гэрээний хуулбарын хамт/ хавсарган, тус хорооны мэргэжилтэн Б.Номинд 2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

Жич: Өмгөөлөгчдийн хорооны Тэргүүнд нэр дэвшигчийн анкетыг загварыг ЭНД-ээс Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн анкетыг ЭНД-ээс, Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн анкетыг ЭНД-ээс татаж авна уу.

ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОРООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр

 

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн