АЛБАДАН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ 29 ДҮГЭЭР КОНВЕНЦИЙН НЭМЭЛТ ПРОТОКОЛЫГ ҮНДЭСНИЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖТОЙ ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛСАН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

2019-09-30 | Уншсан: 881

   Монголын Хуульчдын холбоо нь Европын холбоо, Олон Улсын хөдөлмөрийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр Албадан хөдөлмөрийн 29 дүгээр конвенцийн 2014 оны нэмэлт протоколыг Монгол Улсын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, арга хэмжээ, тэдгээрийн хэрэгжилтийн байдалтай харьцуулан судаллаа. Энэхүү судалгааг Монголын Хуульчдын холбооны Хөдөлмөрийн эрх зүйн дэд хорооны судлаач хуульчдын баг гүйцэтгэсэн байгаа бөгөөд судалгааны тайланг бүрэн эхээр нь ЭНД дарж үзнэ үү.

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн