ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН 2020 ОНЫ ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД

2020-11-12 | Уншсан: 421

   Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын журмын 9.1 дүгээр зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасны дагуу 2020 оны Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын бодлогын даалгаврын үнэлгээтэй холбогдуулан гаргасан гомдлыг хянаж, оролцогчдын бодлогын даалгаврыг нягтлан, дүнг нэгтгэн гаргалаа.

  Нийт 313 оролцогч гомдол гаргасан бөгөөд Захиргааны эрх зүйн бодлогын 296, Иргэний эрх зүйн бодлогын 313, Эрүүгийн эрх зүйн бодлогын 303 даалгаврыг тус тус дахин дүгнэлээ.  

   Монгол улсын Засгийн газраас Бүх нийтийн бэлэн байдал зарласан тул Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын асуудал эрхэлсэн хороо  Монголын Хуульчдын холбооны чиг үүргийн хороодын үйл ажиллагаа явуулах нийтлэг журмын 4.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр цахим хэлбэрээр хуралдаж, бодлогын даалгаврын гүйцэтгэлийг шалгасан дүнг хэлэлцэж, 70 ба түүнээс дээш оноо авсан оролцогч нарыг Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад тэнцсэн тооцож, тогтоол гаргалаа.

   Та өөрийн үнэлгээгээ burtgel.mglbar.mn сайтад өөрийн эрхээр нэвтэрч танилцана уу.

   Шалгалтын нэгдсэн жагсаалтыг ЭНД ДАРЖ харна уу.

            Жич: Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын журмын 9.1 дүгээр зүйлийн 9.4-д “гомдол гаргагчийн бодлогын шалгалтын даалгаврын гүйцэтгэлийн анхны үнэлгээ болон энэ журмын 9.1 дүгээр зүйлийн 9.3-т заасны дагуу дахин нягталж үзсэн бодлогын шалгалтын үнэлгээний аль өндөр авсан үнэлгээгээр эцсийн үнэлгээг тооцно“ гэж заасан. Иймд таны оноо нэмэгдээгүй бол анх өгсөн үнэлгээнээс бага оноогоор үнэлсэн гэж ойлгоно уу.        

 

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн