“БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭРХ ЗҮЙН ХӨГЖИЛ – ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ БИЧВЭРИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

2022-04-14 | Уншсан: 1540

Зорилго:

Байгаль орчны эрх зүйн өнөөгийн байдалд дүгнэлт өгөх, тулгамдаж буй асуудлыг шинжлэн судлах, цаашдын хөгжилд дэмжлэг үзүүлэхүйц шинэлэг санал, санаачлагыг дэвшүүлэх замаар байгаль орчны эрх зүйг шинэ шатанд гарган хөгжүүлэх, түүнд бодит хувь нэмэр оруулахад бичвэрийн уралдааны зорилго оршино.

Бичвэрийн сэдэв: 

Байгаль орчны эрх зүй / хүрээлэн буй орчны эрх зүйн шинэчлэл сэдвийн хүрээнд.

Хамрах хүрээ: 

Нийт хуульчид, сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагын багш, судлаачид оролцох боломжтой. 

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн