СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

2015-05-12 | Уншсан: 1174

Оролцогчид: Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн хуульчид /2013 оны нөхөн сургалтад хамрагдаагүй хуульчид 

Зохион байгуулагч: Сургалтын хороо  

Хугацаа:05.23-26 

Сургалтын чиглэл

Хугацаа

Цаг

Багш

1

Хөдөлмөрийн хуулийн хэрэглээ анхаарах асуудал 

 

 

 

 5.23

09.00-10.30

Нийслэлийн  10-р шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

2

Хөдөлмөрийн хуулийн хэрэглээ анхаарах асуудал

10.40-12.10

Нийслэлийн 10-р шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

 

Үдийн завсарлага

12.10-13.00

 

3

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт

13.00-14.30

УЕПГ-ын Хяналтын прокурор, Доктор Б.Өнөрмаа

4

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт

14.40-16.10

УЕПГ-ын Хяналтын прокурор, Доктор Б.Өнөрмаа

 

1

Гэр бүлийн маргаан анхаарах асуудал

5.24

09.00-10.30

23-р Шүүхийн шүүгч Э.Ариунаа

          

2

Гэр бүлийн маргаан анхаарах асуудал

10.40-12.10

23-р Шүүхийн шүүгч Э.Ариунаа

           

 

Үдийн завсарлага

12.10-13.00

 

3

Улс хооронд ялтан шилжүүлэх гэмт этгээдийг солилцоход анхаарах асуудал

13.00-14.30

УЕПГ-ын Хяналтын прокурор У.Эрдэнэтуяа

4

Улс хооронд ялтан шилжүүлэх гэмт этгээдийг солилцоход анхаарах асуудал

14.40-16.10

 УЕПГ-ын Хяналтын прокурор У.Эрдэнэтуяа

 

 

1

Захиргааны үйл ажиллагааны эрх зүйн шаардлага захиргааны актын ангилалт

5.25

10.00-11.30

МУИС, ХЗС-ийн багш, Доктор Г.Банзрагч

2

 Захиргааны үйл ажиллагааны эрх зүйн шаардлага захиргааны актын ангилалт

11.40-01.10

МУИС, ХЗС-ийн багш, Доктор Г.Банзрагч

 

Үдийн завсарлага

01.10-14.00

 

3

 

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг

14.00-15.30

УЕПГ-ын Хяналтын прокурор, Доктор Б.Өнөрмаа

4

 

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг

16.40-17.10

УЕПГ-ын Хяналтын прокурор, Доктор Б.Өнөрмаа

 

1

Үндсэн хуулийн процесс

 5.26

10.00-11.30

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг

2

Үндсэн хуулийн процесс

11.40-01.10

Үндсэн Хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг

 

Үдийн завсарлага

01.10-14.00

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг

3

 

Шүүх ДНХ шинжилгээ ба нотлох баримт

14.00-15.30

АШУҮИХС-ийн Шүүх эмнэлгийн тэнхмийн ахлах багш АУДоктор, ХЗУ магистр М.Цэрэнбат

4

Шүүх ДНХ шинжилгээ ба нотлох баримт

16.40-17.10

 АШУҮИХС-ийн Шүүх эмнэлгийн тэнхмийн ахлах багш АУДоктор, ХЗУ магистр М.Цэрэнбат

 

Тайлбар: Сургалтад бүрэн суусанаар кредит цаг тооцно. Сургалт дахин нөхөн зарлагдахгүй болохыг мэдэгдэе.

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн