СУРГАЛТЫН ЗАР

2015-06-08 | Уншсан: 1282

 Оролцогчид: Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн хуульчид

Сургалтын чиглэл

Хугацаа

Цаг

Багш

Танхим

1

Хөдөлмөрийн Хуулийн хэрэглээ, анхаарах асуудал

2015.06.09

09:00-12:00

Иргэний хэргийн 10-р шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

301

2

Зөрчлөөс үүсэх үүрэг буюу эдийн ба эдийн бус гэм хорыг арилгах шүүхийн практик

2015.06.09

13:00-16:00

Иргэний хэргийн 10-р шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

301

3

Ажил гүйцэтгэх гэрээний эрх зүйн зохицуулалт

2015.06.10

09:00-12:00

Иргэний хэргийн 10-р шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

301

4

Аж ахуйн үйл ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг

2015.06.15

14:00-17:00

Эрүүгийн хэргийн 1-р шүүхийн шүүгч, Доктор Ц.Цэлмэг

301

5

Улс хооронд ялтан шилжүүлэх, гэмт этгээдийг солилцоход анхаарах асуудал

2015.06.17

09:00-12:00

УЕПГ-ын Хяналтын прокурор У.Эрдэнэтуяа

301

6

Захиргааны үйл ажиллагааны үндсэн зарчим, хэрэглээ

2015.06.18

09:00-12:00

МХХ-ны гишүүн хуульч, Доктор Д.Сүнжид

301

7

Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийн агуулга, онцлог

 

2015.06.18

14:00-17:00

МХХ-НЫ Ёс зүйн хорооны гишүүн, өмгөөлөгч, Н.Баасанжав

301

8

Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийн агуулга, онцлог

2015.06.19

09:00-12:00

МХХ-НЫ Ёс зүйн хорооны гишүүн, өмгөөлөгч, Н.Баасанжав

301

9

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг

2015.06.19

09:00-16:00

УЕПГ-ын Хяналтын прокурор, Доктор Б.Өнөрмаа

304

10

Үндсэн хуулийн эрх зүй ба хүний эрх

2015.06.20

14:00-17:00

МУИС, ХЗС-ийн багш, Доктор Д.Гангабаатар

301

11

Компанийн засаглал хэрэгжүүлэх арга зам

2015.06.21

09:00-12:00

МХХ-ны гишүүн өмгөөлөгч, Доктор Л.Мөнхсайхан

301

12

Залилан мэхлэх гэмт хэрэг зүйлчлэл

2015.06.20

09:00-16:00

УЕПГ-ын Хяналтын прокурор, Доктор Б.Өнөрмаа

304

13

Захиргааны үйл ажиллагааны үндсэн зарчим, хэрэглээ

2015.06.25

09:00-12:00

МУИС, ХЗС-ийн багш, Доктор Г.Банзрагч

301

14

Гэр бүлийн маргаан түүнийг хянан шийдвэрлэх, анхаарах асуудал

2015.06.27

10:00-13:00

МХХ-ны Сургалтын хорооны гишүүн 23-р шүүхийн шүүгч Э.Ариунаа

301

15

Хөдлөх хөрөнгийн барьцааны эрх зүй

2015.06.27

14:00-17:00

МХХ-ны гишүүн хуульч Н.Баярмаа

301

16

Их хэмжээний хэлцэл, сонирхолынзөрчилтэй хэлэлцэлд тулгамдаж буй хууль хэрэглээний асуудал

 

 

МУИС, ХЗС-ийн багш, Доктор Б.Амарсанаа

 

 

 

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн