СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 2015-11.03-06

2015-11-02 | Уншсан: 903

Оролцогчид: Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн хуульчид

Зохион байгуулагч: Сургалтын хороо                                          Хугацаа:  2015-11.03-06

 

Сургалтын чиглэл

Хугацаа

Цаг

Багш

1

Үндсэн хуулийн процесс

 

 

 

11.03

 

 

 

 

 

09.00-10.30

МХХ-ны Хуульч, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг

2

Үндсэн хуулийн процесс

10.40-12.10

МХХ-ны Хуульч, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг

 

Үдийн завсарлага

12.10-14.00

Үдийн завсарлага

3

Шүүх ДНХ шинжилгээ ба нотлох баримт

14.00-15.30

АШУҮИХС-ийн Шүүх эмнэлгийн тэнхмийн ахлах багш АУДоктор, хуульч М.Цэрэнбат

4

Шүүх ДНХ шинжилгээ ба нотлох баримт

15.40-17.10

АШУҮИХС-ийн Шүүх эмнэлгийн тэнхмийн ахлах багш АУДоктор, хуульч М.Цэрэнбат

 

1

Оюуны өмчийн эрх зүйн онол-арга зүйн ач холбогдол

11.04

09.00-10.30

Оюуны Өмчийн Газрын дарга С.Чинбат

2

Оюуны өмчийн ойлголт, Аж үйлдвэрийн эрхийн хамгаалалт, эрх зүйн орчин

10.40-12.10

Оюуны Өмчийн Газрын дарга С.Чинбат

 

Үдийн завсарлага

12.10-13.00

Үдийн завсарлага

3

Аж үйлдвэрийн өмчийн эрх зүйн орчин: бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдгийн эрхийн хамгаалалт

13.00-14.30

Оюуны Өмчийн Газрын Хяналтын хэлтсийн дарга Д.Дэлгэрцоо

4

Зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх, оюуны өмчийн эрхийн зөрчил

14.40-16.10

Оюуны Өмчийн Газрын Хяналтын хэлтсийн дарга Д.Дэлгэрцоо

 

 

 

1

Хөдөлмөрийн хуулийн хэрэглээ анхаарах асуудал

11.05

09.00-10.30

МХХ-ны гишүүн хуульч, 10-р шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

2

Хөдөлмөрийн хуулийн хэрэглээ анхаарах асуудал

10.40-12.10

МХХ-ны гишүүн хуульч, 10-р шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

 

Үдийн завсарлага

12.10-13.00

Үдийн завсарлага

3

Үндсэн хуулийн процесс

14.00-14.30

МХХ-ны Хуульч, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг

4

Үндсэн хуулийн процесс

14.40-16.10

МХХ-ны Хуульч, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг

 

1

Өв залгамжлалын эрх зүй

 11.06

09.00-10.30

Монголын Нотариатчдын танхимын Ерөнхийлөгч А.Оюунчимэг

2

Өв залгамжлалын эрх зүй

10.40-12.10

Монголын Нотариатчдын танхимын Ерөнхийлөгч А.Оюунчимэг

 

Үдийн завсарлага

12.10-13.00

Үдийн завсарлага

3

Өв залгамжлалын эрх зүй

14.00-14.30

Монголын Нотариатчдын танхимын Ерөнхийлөгч А.Оюунчимэг

4

Өв залгамжлалын эрх зүй

14.40-16.10

Монголын Нотариатчдын танхимын Ерөнхийлөгч А.Оюунчимэг

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн