Хуульчдын үргэлжилсэн сургалтыг пенсилванийн их сургуулийн хуулийн сургуулийн проффессорууд орно

2015-11-16 | Уншсан: 1481

Проффессор The Hon. Самуэл Л.Баффорд, проффессор Жули М.Метцгер нар 2015 оны 12 дугаар сарын 14-17-ны өдрүүдэд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хуульчдын танхимд Хуульчдын 4 өдрийн багц сургалт хийх тул сонирхсон хуульчид бүртгүүлнэ үү.

 

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР                                                                                        2015.12.14-17

Даваа гариг, 2015.12.14

10:00  - 11:30

Нотлох баримт, проффессор The Hon. Самуэл Л.Баффорд

11:30 - 11:40

Цайны завсарлага

11:40 - 13:10

Нотлох баримт, проффессор The Hon. Самуэл Л.Баффорд

13:10 - 14:30

Үдийн завсарлага

14:30 - 16:00

Олон улсын бизнесийн хэлцлийн эрх зүй,

проффессор Жули М.Метцгер

04:00 - 04:10

Цайны завсарлага

04:10 - 05:40

Олон улсын бизнесийн хэлцлийн эрх зүй,

проффессор Жули М.Метцгер

Мягмар гариг, 2015.12.15

09:00 - 10:30

10:30 - 10:40

10:40 - 12:10

Нотлох баримт, проффессор The Hon. Самуэл Л.Баффорд

Цайны завсарлага

Нотлох баримт, проффессор The Hon. Самуэл Л.Баффорд

12:10 - 02:00

Үдийн завсарлага

02:00 - 03:30

03:30 - 03:40

03:40 - 05:10

Олон улсын бизнесийн хэлцлийн эрх зүй,

проффессор Жули М.Метцгер

Цайны завсарлага

Олон улсын бизнесийн хэлцлийн эрх зүй,

проффессор Жули М.Метцгер

Лхагва гариг, 2015.12.16

09:00- 10:30

10:30 - 10:40

10:40 - 12:10

Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах эрх зүйн зохицуулалт, проффессор Жулиа М.Метцгер

Цайны завсарлага

Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах эрх зүйн зохицуулалт, проффессор Жулиа М.Метцгер

12:10 - 02:00

Үдийн завсарлага

02:00 - 03:30

03:30- 03:40

03:40 - 05:10

Олон улсын худалдааны эрх зүй,

проффессор The Hon. Самуэл Л.Баффорд

Цайны завсарлага

Олон улсын худалдааны эрх зүй, проффессор

The Hon. Самуэл Л.Баффорд

Пүрэв гариг, 2015.12.17

09:00 - 10:30

10:30 - 10:40

10:40 - 12:10

Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах эрх зүйн зохицуулалт,

проффессор Жулиа М.Метцгер

Цайны завсарлага

Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах эрх зүйн зохицуулалт,

проффессор Жулиа М.Метцгер

12:10 - 02:00

Үдийн завсарлага

02:00 - 03:30

03:30 - 03:40

03:40 - 05:10

Олон улсын худалдааны эрх зүй,

проффессор The Hon. Самуэл Л.Баффорд

Цайны завсарлага

Олон улсын худалдааны эрх зүй,

проффессор The Hon. Самуэл Л.Баффорд

 

Танилцуулга:

The Hon. Самуэл Л.Баффорд: АНУ-ын Калифорни мужийн Төвийн дүүрэгт Нэгдсэн Улсын Дампуурлын шүүгчээр 25 жил ажиллаж, 120 000 орчим хэргийг шийдвэрлэсэн. АНУ-ийн төлбөрийн чадваргүйдлийн харьцуулсан эрх зүйн тэргүүлэх эрдэмтдийн нэгт зүй ёсоор тооцогддог тэрбээр дампуурал, олон улсын болон харьцуулсан төлбөрийн чадваргүйдлийн зохицуулалт, арилжааны хэлцэл, олон улсын бизнесийн хэлцлийн чиглэлээр лекц уншдаг. Шүүгч Баффорд гадаад улсуудын шүүхүүд болон дотоодын сургуулиудын урилгаар олон жил лекц, семинар хийж байгаа туршлагатай.   

Тэрээр International Insolvency Review болон West Annual Review of International Insolvency-ийн редакцийн зөвлөлийн гишүүн, 2010 онд Холбооны Шүүхийг боловсронгуй болгох АВА Байнгын хорооны академик зөвлөх бүлгэмд элсэн орсон.

 

Жули Метцгер худалдааны эрх зүй, олон улсын болон харьцуулсан банкны эрх зүйгээр судалгаа хийдэг. City National Bank, CIT Group-ийн ахмад консулын хувьд худалдааны зээл, хяналт, аудит, санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр багшилдаг. Тэрээр хувийн эрх зүйн практикаа Холбооны барьцааны даатгалын корпорациар эхлэсэн.

Проффессор Метцгер АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагт зөвлөхөөр ажиллаж байхдаа 2002-2004 онд Эквадорын дампуурлын хуулийн төслийг боловсруулах 3 хүнтэй багийн гишүүн байсан. Дэлхийн банкны зөвлөхөөр ажиллаж байсан туршлагатай. 

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн