СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 2015.12.09-12

2015-11-17 | Уншсан: 1305

 

 

Оролцогчид: Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн хуульчид                                                    

Зохион байгуулагч: Сургалтын хороо                                                                                                       Хугацаа:  2015-12-09-12

Сургалтын чиглэл

Хугацаа

Цаг

Багш

1

Хөдөлмөрийн хуулийн хэрэглээ анхаарах асуудал

 

12.09

09.00-10.30

МХХ-ны гишүүн хуульч, 10-р шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

 

2

Хөдөлмөрийн хуулийн хэрэглээ анхаарах асуудал

 

10.40-12.10

МХХ-ны гишүүн хуульч, 10-р шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

 

Үдийн завсарлага

12.10-14.00

Үдийн завсарлага

3

Гэрээний эрх зүй

14.00-15.30

МХХ-ны гишүүн хуульч, 10-р шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

 

4

Гэрээний эрх зүй

15.40-17.10

МХХ-ны гишүүн хуульч, 10-р шүүхийн шүүгч М.Наранцэцэг

 

 

1

Хүн амын эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг

12.10

09.00-10.30

АШУҮИХС-ийн Шүүх эмнэлгийн тэнхмийн ахлах багш АУДоктор, хуульч М.Цэрэнбат

2

Хүн амын эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг

10.40-12.10

АШУҮИХС-ийн Шүүх эмнэлгийн тэнхмийн ахлах багш АУДоктор, хуульч М.Цэрэнбат

 

Үдийн завсарлага

12.10-14.00

Үдийн завсарлага

3

Үндсэн хуулийн процесс

14.00-15.30

МУИС, ХЗС-ийн багш, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг

4

Үндсэн хуулийн процесс

15.40-17.10

МУИС, ХЗС-ийн багш, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг

 

 

1

Хуульд зааснаар өвлөх

12.11

09.00-10.30

Монголын Нотариатчдын танхимын ерөнхийлөгч А.Оюунчимэг

2

Хуульд зааснаар өвлөх

10.40-12.10

Монголын Нотариатчдын танхимын ерөнхийлөгч А.Оюунчимэг

 

Үдийн завсарлага

12.10-14.00

Үдийн завсарлага

3

Хуульд зааснаар өвлөх

14.00-15:30

Монголын Нотариатчдын танхимын ерөнхийлөгч А.Оюунчимэг

4

Хуульд зааснаар өвлөх

15.40-17.10

Монголын Нотариатчдын танхимын ерөнхийлөгч А.Оюунчимэг

 

 

 

 

 

1

Үндсэн хуулийн процесс

12.12

09.00-10.30

МУИС, ХЗС-ийн багш, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг

2

Үндсэн хуулийн процесс

10.40-12.10

МУИС, ХЗС-ийн багш, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг

 

Үдийн завсарлага

12.10-14.00

Үдийн завсарлага

3

Захиргааны эрх зүй дэх  материаллаг хууль хэрэглээ

14.00-14.30

Нийслэлийн захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, МУИС, ХЗС-ийн багш Ц.Цогт

4

Захиргааны эрх зүй дэх материаллаг хууль хэрэглээ

15.40-17.10

Нийслэлийн захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, МУИС, ХЗС-ийн багш Ц.Цогт

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн