Танхимын сургалт

# Сургалтын сэдэв Бүртгэлийн хугацаа Кр/Төлбөр Эхлэх цаг
1 “Эвлэрүүлэн зуучлалын үйл ажиллагаан дахь сэтгэл хөдлөл”

МХХ болон ОХУ-ын Эрхүү мужийн Эвлэрүүлэн зуучлалын төвийн хамтарсан сургалт /2019.12.02/

2019-11-19 / 2019-12-04 0.5 / 21250 2019-12-02 10:00-16:00
2 “Эвлэрүүлэн зуучлалын үйл ажиллагаан дахь гэр бүлийн маргаан”

МХХ болон ОХУ-ын Эрхүү мужийн Эвлэрүүлэн зуучлалын төвийн хамтарсан сургалт /2019.12.03/

2019-11-19 / 2019-12-04 0.5 / 21250 2019-12-03 10:00-16:00

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн