Танхимын сургалт

# Сургалтын сэдэв Бүртгэлийн хугацаа Кр/Төлбөр Эхлэх цаг
1 Захиргааны хэргийн шүүхэд гаргах нэхэмжлэлийн шаардлагын төрлүүд

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.09.26/

2019-09-10 / 2019-09-24 0.5 / 21250 2019-09-26 09:00-12:10
2 Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэглээ

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.09.26/

2019-09-10 / 2019-09-24 0.5 / 21250 2019-09-26 13:00-16:10
3 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дахь өмгөөлөгчийн оролцоо

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.09.27/

2019-09-10 / 2019-09-24 0.5 / 21250 2019-09-27 09:00-12:10
4 Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл бодисын хууль бус эрэлттэй холбоотой гэмт хэргийг шалгаж шийдвэрлэх нь

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.09.27/

2019-09-10 / 2019-09-24 0.5 / 21250 2019-09-27 13:00-16:10

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн