Танхимын сургалт

# Сургалтын сэдэв Бүртгэлийн хугацаа Кр/Төлбөр Эхлэх цаг
1 Захиргааны хэргийн шүүхийн хяналтын цар хүрээ

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.05.30/

2019-05-03 / 2019-05-27 0.5 / 21250 2019-05-30 09:00-12:10
2 Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.05.30/

2019-05-03 / 2019-05-27 0.5 / 21250 2019-05-30 13:00-16:10
3 Захиргааны хэргийн шүүхэд гаргах нэхэмжлэлийн шаардлагын төрлүүд

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.05.31/

2019-05-03 / 2019-05-28 1 / 21250 2019-05-31 09:00-16:10

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн