Гишүүний булан
 
Татварын данс
Сургалтын зар
    Ойрын хугацаанд болох сургалтын зар алга.
Санал асуулга
Та 2016 онд аль салбар эрх зүйн чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ ?
Санал өгсөн нийт хүн(594)
Газар эзэмших, ашиглах,өмчлөхтэй холбоотой харилцаа
Үнэт цаасны эрх зүйн зохицуулалт
Татвар ноогдуулалт, төлөвлөлтөд хяналт тавих хяналт шалгалт хийхтэй холбогдсон харилцаа
Хөдөлмөрийн эрх зүй
Гэр бүлийн эрх зүй
Гэрээний эрх зүй /Түрээс, худалдах, худалдан авах, зээлийн гэрээ, арилжааны гэрээ/
Эдийн засгийн гэмт хэрэг
Дампуурлын эрх зүй
Өмчийн эрх зүй
Захиргааны хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл, захиргааны хариуцлагын төрөл
Лавлах утас
"П.Одгэрэл - Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги" (Гуравдахь хэвлэл)
“Mongolian law review” сэтгүүлд нийтлэл авна
Previous Next

Гишүүний татвараа төлөхдөө нэр, регистрийн дугаараа заавал бичдэг боллоо

    Монголын Хуульчдын холбооны зарим гишүүн татвараа төлөхдөө өөрийн нэр, регистрийн дугаараа бичилгүй гүйлгээ хийснээс нэр, эзэн нь мэдэгдэхгүй тодорхой бус татвар болон төлбөр бүртгэгдээд байна.

    Иймд Хуульчдын холбооноос дээрх ажлыг зохицуулж сайжруулах зорилгоор хамтран ажилладаг банкуудтай тохиролцон хуульч гишүүн татвараа төлөхөд нэр, регистрийн

Санал, хүсэлт