Монголын Хуульчдын холбоо
Mongolian Bar association
Утас
70116364 
И-мэйл
info@mglbar.mn
Өмгөөлөгч
Алтанхуяг - Сугармаа
Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн хуульч
Үйлчилгээний чиглэл
Үйлчилгээний танилцуулга

Хууль зүйн бүтээл
0
ГАРЫН АВЛАГА
Гэрээ нэхэмжлэх, өргөдөл, гомдол, хууль зүйн ач холбогдол бүхий бусад баримт бичиг
0
ОРЧУУЛГА
Дотоодын хууль, тогтоомж, гадаадын хууль тогтоомж, хууль зүйн ном, бүтээл, холбогдох бусад
0
СУДАЛГАА
Хууль зүйн судалгаа, бодлогын судалгаа, судалгааны тайлан, холбогдох бусад
0
ЭРДМИЙН АЖИЛ
Хууль зүйн судалгаа, бодлогын судалгаа, судалгааны тайлан, холбогдох бусад
0
БАРИМТ БИЧИГ
Хууль зүйн судалгаа, бодлогын судалгаа, судалгааны тайлан, холбогдох бусад
0
БУСАД БҮТЭЭЛ
Хууль зүйн судалгаа, бодлогын судалгаа, судалгааны тайлан, холбогдох бусад
Хуульчийн эрх авсан огноо: