Монголын Хуульчдын холбоо
Mongolian Bar association
Утас
70116004 
И-мэйл
info@mglbar.mn
Хуульчдийн сургалт
Гэмт хэргийн хохирол, хор уршиг
Kредит: 0.5
ЗЕХ §47: Захиргааны акт илт хууль бус болох нь
Kредит: 1.0
Татварын хуулийн хэрэглээ болон хяналт шалгалт
Kредит: 0.5
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоо
Kредит: 0.5
Цахим гэмт хэрэг
Kредит: 0.5
Хуульчийн харилцаа хандлага
Kредит: 0.5
Төрийн албаны тухай хууль/Шинэчилсэн найруулга/
Kредит: 0.5
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
НҮБ-ЫН КОНВЕНЦИЙН АЛДААТАЙ ОРЧУУЛГА  ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД  СӨРГӨӨР НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ТОХИОЛДОЛ
Хэсэг эрэгтэйчүүд ирлээ. Тэд баян, ядуу, байшин, овоохой, хот тосгон хаана ч байсан, хэнийх ч байсан хамаагүй өдөр, шөнийн аль ч цагт бусдын гэрт хүчээр орно. Ихэвчлэн энгийн хувцастай байх ба залт зэвсэгтэй явж байдаг. Хэний тушаалаар явж байгаагаа болон хэн гэдгээ хэлэхгүй, баривчлах тогтоол үзүүлэхгүй боловч ямар нэгэн  шалтгаан хэлэхгүйгээр гэр бүлийн хүмүүсийг бүгдийг нь эсвэл хэн нэгнийг нь машин руу хүчээр оруулж авч явна. Иргэний олон эрхийг ноцтойгоор зөрчиж, хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэргийн  эмгэнэлт дүр төрхийн нэг юм. Committee on Enforced Disappearances-Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen[2] буюу герман хэлнээс хөрвүүлбэл  “Бүх хүнийг сураггүй алга болгохоос хамгаалах НҮБ-ын конвенц” гэж буулгахаар атал, “Хүчээр алга болгохоос бүх хүнийг хамгаалах тухай олон улсын конвенц“ гэж монгол хэл рүү орчуулсан байдаг.
MGLBAR.MN
2023-05-31
Иргэний хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дахь хууль хэрэглээний нэгдмэл байдалд дүн шинжилгээ хийх нь
Монгол Улсын шүүхийн практикт, ялангуяа иргэний хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хууль хэрэглээний нэгдмэл байдал нь бүрэн хэрэгжихгүй, хүний эрх зөрчигдсөн хэвээр байна. Хууль хэрэглээний нэгдмэл байдал нь шударга ёсны шалгуур, хүний эрхийг хамгаалах арга байхаас гадна шүүхийн гол хүч болох шүүхийн практикийг хөгжүүлэх нэг гол хүчин зүйл нь билээ. Иймд хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг эрх зүйн шинжлэх ухааны үүднээс тодорхойлох, улмаар Монгол Улсын Шүүхийн иргэний хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нь дахь хууль хэрэглээний нэгдмэл зарчмын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, алдаа зөрчлийг арилгах арга замыг тодорхойлох зорилготой эмперик судалгааны түвшинд “Иргэний хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дахь хууль хэрэглээний нэгдмэл байдалд дүн шинжилгээ хийх нь” сэдэвт судалгааны өгүүллийг бичсэн болно.
MGLBAR.MN
2023-05-27
E-advocate.mn
Асуудал & Шийдэл
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: “Үндсэн хууль”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хэлэлцүүлэг
Дэмжсэн:
0%
Дэмжээгүй:
0%
Нийт хуульчид:
6380
Оролцогчдын тоо:
0
Эхэлсэн:
2023-04-17
Дуусах:
2023-04-17
Нийт хуульчид:
6380
Оролцогчдын тоо:
520
Эхэлсэн:
2023-04-17
Дуусах:
2023-04-17
Хууль тогтоомж
НҮБ-ЫН КОНВЕНЦИЙН АЛДААТАЙ ОРЧУУЛГА  ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД  СӨРГӨӨР НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ТОХИОЛДОЛ
/ Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 13.4 дүгээр зүйл: Хүнийг хүчээр алга болгох гэмт хэрэг / Хэсэг эрэгтэйчүүд ирлээ. Тэд баян, ядуу, байшин, овоохой, хот тосгон хаана ч байсан, хэнийх ч байсан хамаагүй өдөр, шөнийн аль ч цагт бусдын гэрт хүчээр орно. Ихэвчлэн энгийн хувцастай байх ба залт зэвсэгтэй явж байдаг. Хэний тушаалаар явж байгаагаа болон хэн гэдгээ хэлэхгүй, баривчлах тогтоол үзүүлэхгүй боловч ямар нэгэн  шалтгаан хэлэхгүйгээр гэр бүлийн хүмүүсийг бүгдийг нь эсвэл хэн нэгнийг нь машин руу хүчээр оруулж авч явна. Иргэний олон эрхийг ноцтойгоор зөрчиж, хүн төрөлхтний эсрэг  гэмт хэргийн  эмгэнэлт дүр төрхийн нэг юм
MGLBAR.MN
2023-05-31
Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль
Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр хэлэлцэн баталжээ.
MGLBAR.MN
2023-04-12
Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хууль
Хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг нийт 5 удаа байгуулсан байх бөгөөд тус хуулийг Улсын Их Хурлын 2023 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж, Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хууль гэсэн нэртэйгээр баталжээ.
MGLBAR.MN
2023-04-12
Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль
Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль болон холбогдох бусад хуулийн төслийг Улсын Их Хурал 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн, баталжээ.
MGLBAR.MN
2023-04-12
Видео & Подкаст
Хууль зүйн бүтээл
Гарын авлага
Гэрээ нэхэмжлэх, өргөдөл, гомдол, хууль зүйн ач холбогдол бүхий бусад баримт бичиг
Орчуулга
Дотоодын хууль, тогтоомж, гадаадын хууль тогтоомж, хууль зүйн ном, бүтээл, холбогдох бусад
Судалгаа
Хууль зүйн судалгаа, бодлогын судалгаа, судалгааны тайлан, холбогдох бусад
Эрдмийн ажил
Бакалаврын ажил, магистрын ажил, докторын диссертаци, холбогдох бусад
Баримт бичиг
Гэрээ нэхэмжлэх, өргөдөл, гомдол, хууль зүйн ач холбогдол бүхий бусад баримт бичиг
Бусад бүтээл
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эрх зүйн ач холбогдол бүхий бусад баримт бичиг
Онцлох мэдээ
ЭШ-ний өгүүлэл
НҮБ-ЫН КОНВЕНЦИЙН АЛДААТАЙ ОРЧУУЛГА  ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД   СӨРГӨӨР НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ТОХИОЛДОЛ
2023-05-31
НҮБ-ЫН КОНВЕНЦИЙН АЛДААТАЙ ОРЧУУЛГА  ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД  СӨРГӨӨР НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ТОХИОЛДОЛ
Хэсэг эрэгтэйчүүд ирлээ. Тэд баян, ядуу, байшин, овоохой, хот тосгон хаана ч байсан, хэнийх ч байсан хамаагүй өдөр, шөнийн аль ч цагт бусдын гэрт хүчээр орно. Ихэвчлэн энгийн хувцастай байх ба залт зэвсэгтэй явж байдаг. Хэний тушаалаар явж байгаагаа болон хэн гэдгээ хэлэхгүй, баривчлах тогтоол үзүүлэхгүй боловч ямар нэгэн  шалтгаан хэлэхгүйгээр гэр бүлийн хүмүүсийг бүгдийг нь эсвэл хэн нэгнийг нь машин руу хүчээр оруулж авч явна. Иргэний олон эрхийг ноцтойгоор зөрчиж, хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэргийн  эмгэнэлт дүр төрхийн нэг юм. Committee on Enforced Disappearances-Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen[2] буюу герман хэлнээс хөрвүүлбэл  “Бүх хүнийг сураггүй алга болгохоос хамгаалах НҮБ-ын конвенц” гэж буулгахаар атал, “Хүчээр алга болгохоос бүх хүнийг хамгаалах тухай олон улсын конвенц“ гэж монгол хэл рүү орчуулсан байдаг.
Иргэний хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дахь хууль хэрэглээний нэгдмэл байдалд дүн шинжилгээ хийх нь
2023-05-27
Иргэний хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дахь хууль хэрэглээний нэгдмэл байдалд дүн шинжилгээ хийх нь
Монгол Улсын шүүхийн практикт, ялангуяа иргэний хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хууль хэрэглээний нэгдмэл байдал нь бүрэн хэрэгжихгүй, хүний эрх зөрчигдсөн хэвээр байна. Хууль хэрэглээний нэгдмэл байдал нь шударга ёсны шалгуур, хүний эрхийг хамгаалах арга байхаас гадна шүүхийн гол хүч болох шүүхийн практикийг хөгжүүлэх нэг гол хүчин зүйл нь билээ. Иймд хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг эрх зүйн шинжлэх ухааны үүднээс тодорхойлох, улмаар Монгол Улсын Шүүхийн иргэний хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нь дахь хууль хэрэглээний нэгдмэл зарчмын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, алдаа зөрчлийг арилгах арга замыг тодорхойлох зорилготой эмперик судалгааны түвшинд “Иргэний хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дахь хууль хэрэглээний нэгдмэл байдалд дүн шинжилгээ хийх нь” сэдэвт судалгааны өгүүллийг бичсэн болно.
Худалдааны эрх зүйг иргэний эрх зүйгээс зааглах онолууд кодификацын асуудал болох нь
2023-05-27
Худалдааны эрх зүйг иргэний эрх зүйгээс зааглах онолууд кодификацын асуудал болох нь
Аливаа асуудлаар эдийн засгийн хувьд оновчтой шийдэлд хүрэхийг хүссэн хууль тогтоогч, хууль хэрэглэгчийн аль нь ч эрх зүйн эдийн засгийн анализын аргыг (economic analysis of law) эзэмших нь зүйтэй. Эрх зүйн эдийн засгийн онол нь гагцхүү төрийн зохицуулалтын механизмыг оновчтой болгоход анхаарлаа хандуулдгаараа онцлогтой. Энэхүү зохицуулалтын механизм гэдэгт эрх зүй болон эдийн засаг ижил түвшний арга хэрэгсэл мэт тооцогдож, хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг. Тиймээс энэ онолын хүрээнд ямар арга хэрэгслийг хэзээ хэрхэн хэрэглэснээр эдийн засгийн үүднээс мөнгө болон түүхий эдийг хүрэх гэж буй зорилгодоо нийцүүлэн хамгийн үр өгөөжтэй хэлбэрээр ашиглах вэ? гэсэн үндсэн асуултыг шийднэ. Хэлэлцүүлгийн дүнд хууль тогтоох буюу эрх зүйн арга хэрэгслийг ашиглах нь хамгийн зүйтэй гэсэн дүгнэлтэд хүрвэл дараачийн алхамд ямар салбар эрх зүйн хүрээнд, ямар институтийг ашиглан ямар өөрчлөлт хийх нь зүйтэй болохыг шийднэ.
Шүүхийн ил тод байдал: Шүүгчийн тусгай санал ба саналын тооны харьцааг нийтлэх шаардлага
2023-05-29
Шүүхийн ил тод байдал: Шүүгчийн тусгай санал ба саналын тооны харьцааг нийтлэх шаардлага
Монгол Улсын шүүх эрх мэдлийн шинэчлэлийн үзэл санаа цаашид ч тодорхой үе шаттайгаар хэрэгжинэ гэдэг нь гарцаагүй бөгөөд тэрхүү үзэл санааны үргэлжлэл болгох үүднээс шүүх эрх мэдлийн үйл ажиллагааны хүрээнд дэлхий дахинаа түгээмэл хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэт зүйлс, ойлголтыг нутагшуулах, тэдгээрийг хөгжүүлэх бодит хэрэгцээ, шаардлага байна хэмээн судлаач, шүүгчдийн зүгээс үзэж, Монгол Улсын шүүхийн үйл ажиллагаа, хууль зүйн шинжлэх ухааны эргэлтэд оруулах зорилгоор энэхүү эрдэм шинжилгээний өгүүллээрээ дараах асуудлуудыг судалж, тодорхой үр дүнд хүрэх зорилт тавьсан болно. Үүнд: - Шүүгчийн тусгай саналын талаарх ойлголт, түүнийг нийтэд нийтлэх ач холбогдлын талаар судлах; - Шүүхийн шийдвэрт шүүгчийн саналын харьцааг тусгах, нээлттэй болгох хэрэгцээ, шаардлагыг судлах;
E-lawyer.mn
Цахим сургалт
13
Kредит: 1.0
Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн ерөнхий анги: ялын зорилго, төрөл, гэмт хэргийг үгүйсгэх нөхцөл байдал
Kредит: 1.0
Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн ерөнхий анги: ялын зорилго, төрөл, гэмт хэргийг үгүйсгэх нөхцөл байдал
Kредит: 1.0
Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн ерөнхий анги: ялын зорилго, төрөл, гэмт хэргийг үгүйсгэх нөхцөл байдал
E-advocate.mn
Хуульчдын хэлэлцүүлэг
CЭДЭВ: “Үндсэн хууль”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хэлэлцүүлэг
Дэмжсэн:
58%
Дэмжээгүй:
45%
Нийт хуульчид:
6380
Оролцогчдын тоо:
520
Эхэлсэн:
2023-04-17
Дуусах:
2023-04-17
Нийт хуульчид:
6380
Оролцогчдын тоо:
520
Эхэлсэн:
2023-04-17
Дуусах:
2023-04-17
Хууль тогтоомж
Видео & Подкаст
Хууль зүйн бүтээл
Гарын авлага
Гэрээ нэхэмжлэх, өргөдөл, гомдол, хууль зүйн ач холбогдол бүхий бусад баримт бичиг
Орчуулга
Дотоодын хууль, тогтоомж, гадаадын хууль тогтоомж, хууль зүйн ном, бүтээл, холбогдох бусад
Судалгаа
Хууль зүйн судалгаа, бодлогын судалгаа, судалгааны тайлан, холбогдох бусад
Эрдмийн ажил
Бакалаврын ажил, магистрын ажил, докторын диссертаци, холбогдох бусад
Баримт бичиг
Гэрээ нэхэмжлэх, өргөдөл, гомдол, хууль зүйн ач холбогдол бүхий бусад баримт бичиг
Бусад бүтээл
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эрх зүйн ач холбогдол бүхий бусад баримт бичиг