2023 оны менторшип хөтөлбөр зарлагдлаа. Та менти болохыг хүсвэл хүсэлтээ явуулна уу.

Менти болох
Менторшип хөтөлбөр
Менторшип хөтөлбөр
 • Хуульчдыг чадавхжуулах менторшип хөтөлбөр нь ажил мэргэжлийн арвин их туршлагатай, мэргэшсэн хуульчид шинэхэн хуульчдыг практикт хөл тавих эгзэгтэй цаг мөчид нь мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өгч, мэдлэг туршлагаа хуваалцах боломжийг олгох зорилготой цогц хөтөлбөр юм. 
 • Хуульчдыг чадавхжуулах менторшип хөтөлбөр нь ажил мэргэжлийн арвин их туршлагатай, мэргэшсэн хуульчид шинэхэн хуульчдыг практикт хөл тавих эгзэгтэй цаг мөч юм. 
Ментор буюу чиглүүлэгч нь
Ментор буюу чиглүүлэгч нь
 • Мэргэжлийн ёс зүйтэй
 • Дадлага туршлагатай
 • Ментигээ сонсдог, хэрэгцээ шаардлагыг нь мэдэрдэг
 • Ментигээ байгаагаар нь хүлээн авч түүний онцлог, ажил мэргэжлийн сонирхолд нийцсэн асуудлаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгдөг
 • Бусдад нөлөө үзүүлж, зөвлөн чиглүүлж, урам өгөхөд хэзээд бэлэн
 • Ментигийнхээ харилцаа холбоог өргөжүүлэн хөгжүүлэхийг эрмэлздэг
 • Өөрийн цаг заваа харамгүй зориулж, тусалж дэмжих чин хүсэлтэй хуульчид байдаг.

2022 оны менторшип хөтөлбөр зарлагдлаа. Та ментор болохыг хүсвэл энд дарж хүсэлтээ явуулна уу.

Менти буюу дадлагажигч нь
Менти буюу дадлагажигч нь
 • Хуульчийн мэргэжлийн шалгалт өгч тэнцсэн
 • Хөгжин дэвжих, өөрийгөө хөгжүүлэх хүсэл эрмэлзэлтэй;
 • Аливаа зүйлийг соргогоор хүлээн авч хэрэгжүүлэх, бусдыг сонсох чадвартай
 • Менторын хэлсэн, зөвлөснийг хүндэтгэлтэйгээр хүлээн авдаг
 • Зорилгодоо үнэнч байж үр дүнд хүрэхэд өөрийгөө зориулдаг
 • Өөрийн цаг заваа гаргаж, хөтөлбөрт идэвхтэй оролцох хүсэлтэй шинэ, залуу хуульчид байдаг. 

МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨРИЙН АГУУЛГА

Мэргэжлийн ур чадвар
 • Хуульчдын холбоо болон бусад байгууллагатай танилцуулах, харилцаа холбоо тогтоох 

 • Шүүхийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай танилцуулах 

 • Мэргэшсэн хуульчидтай танилцуулах, харилцаа холбоо тогтоох 

 • Нийгэмд шударга ёсыг тогтоох, нийтийн эрх ашгийн төлөөх сайн дурын үйл ажиллагаа (pro-bono service)-нд хувь нэмрээ оруулах 

 • Хуулийн фирмийн менежмент

 • Хуульчийн цагийн менежмент

 • Үйлчлүүлэгчтэй харилцах 

 • Хууль зүйн зөвлөгөө

 • Бизнес, ажил хэргийг хөгжүүлэх 

 • Хэрэг маргаан шийдвэрлэх шүүхийн бус арга

Хуульчийн ёс зүй
 • Үйлчлүүлэгчийн нууцыг хадгалах үүрэг 

 • Ашиг сонирхлын зөрчил

 • Ажлын байран дахь харилцаа холбоо

 • Ажилдаа хайнга хандах нийтлэг тохиолдол болон үйлчлүүлэгчээ гомдоох асуудал

 • Үйлчлүүлэгчээ төлөлж бусадтай харилцах 

 • Бусад хуульчийн ёс зүйгүй, хууль бус үйлдэл, түүнийг мэдээлэх

Ажил, амьдралын тэнцвэртэй байдал
 • Ажил мэргэжлийн чиглэл

 • Ажил мэргэжлийн зорилго

 • Ажил мэргэжил ба хувийн амьдралын тэнцвэрт байдлыг хадгалах 

 • Мансууруулах, согтууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх бодис хэтрүүлэн хэрэглэх, сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудал

Инфографик

2023 оны менторшип хөтөлбөр зарлагдлаа. Та менти болохыг хүсвэл хүсэлтээ явуулна уу.

Менти болох