Монголын Хуульчдын холбоо
Mongolian Bar association
Утас
70116004 
И-мэйл
info@mglbar.mn

2022 оны менторшип хөтөлбөр зарлагдлаа. Та менти болохыг хүсвэл хүсэлтээ явуулна уу.

Менти болох
Менторшип хөтөлбөр
Менторшип хөтөлбөр
 • Хуульчдыг чадавхжуулах менторшип хөтөлбөр нь ажил мэргэжлийн арвин их туршлагатай, мэргэшсэн хуульчид шинэхэн хуульчдыг практикт хөл тавих эгзэгтэй цаг мөчид нь мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өгч, мэдлэг туршлагаа хуваалцах боломжийг олгох зорилготой цогц хөтөлбөр юм. 
 • Хуульчдыг чадавхжуулах менторшип хөтөлбөр нь ажил мэргэжлийн арвин их туршлагатай, мэргэшсэн хуульчид шинэхэн хуульчдыг практикт хөл тавих эгзэгтэй цаг мөч юм. 
Ментор буюу чиглүүлэгч нь
Ментор буюу чиглүүлэгч нь
 • Мэргэжлийн ёс зүйтэй
 • Дадлага туршлагатай
 • Ментигээ сонсдог, хэрэгцээ шаардлагыг нь мэдэрдэг
 • Ментигээ байгаагаар нь хүлээн авч түүний онцлог, ажил мэргэжлийн сонирхолд нийцсэн асуудлаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгдөг
 • Бусдад нөлөө үзүүлж, зөвлөн чиглүүлж, урам өгөхөд хэзээд бэлэн
 • Ментигийнхээ харилцаа холбоог өргөжүүлэн хөгжүүлэхийг эрмэлздэг
 • Өөрийн цаг заваа харамгүй зориулж, тусалж дэмжих чин хүсэлтэй хуульчид байдаг.

2022 оны менторшип хөтөлбөр зарлагдлаа. Та ментор болохыг хүсвэл энд дарж хүсэлтээ явуулна уу.

Менти буюу дадлагажигч нь
Менти буюу дадлагажигч нь
 • Хуульчийн мэргэжлийн шалгалт өгч тэнцсэн
 • Хөгжин дэвжих, өөрийгөө хөгжүүлэх хүсэл эрмэлзэлтэй;
 • Аливаа зүйлийг соргогоор хүлээн авч хэрэгжүүлэх, бусдыг сонсох чадвартай
 • Менторын хэлсэн, зөвлөснийг хүндэтгэлтэйгээр хүлээн авдаг
 • Зорилгодоо үнэнч байж үр дүнд хүрэхэд өөрийгөө зориулдаг
 • Өөрийн цаг заваа гаргаж, хөтөлбөрт идэвхтэй оролцох хүсэлтэй шинэ, залуу хуульчид байдаг. 

МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨРИЙН АГУУЛГА

Мэргэжлийн ур чадвар
 • Хуульчдын холбоо болон бусад байгууллагатай танилцуулах, харилцаа холбоо тогтоох 

 • Шүүхийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай танилцуулах 

 • Мэргэшсэн хуульчидтай танилцуулах, харилцаа холбоо тогтоох 

 • Нийгэмд шударга ёсыг тогтоох, нийтийн эрх ашгийн төлөөх сайн дурын үйл ажиллагаа (pro-bono service)-нд хувь нэмрээ оруулах 

 • Хуулийн фирмийн менежмент

 • Хуульчийн цагийн менежмент

 • Үйлчлүүлэгчтэй харилцах 

 • Хууль зүйн зөвлөгөө

 • Бизнес, ажил хэргийг хөгжүүлэх 

 • Хэрэг маргаан шийдвэрлэх шүүхийн бус арга

Хуульчийн ёс зүй
 • Үйлчлүүлэгчийн нууцыг хадгалах үүрэг 

 • Ашиг сонирхлын зөрчил

 • Ажлын байран дахь харилцаа холбоо

 • Ажилдаа хайнга хандах нийтлэг тохиолдол болон үйлчлүүлэгчээ гомдоох асуудал

 • Үйлчлүүлэгчээ төлөлж бусадтай харилцах 

 • Бусад хуульчийн ёс зүйгүй, хууль бус үйлдэл, түүнийг мэдээлэх

Ажил, амьдралын тэнцвэртэй байдал
 • Ажил мэргэжлийн чиглэл

 • Ажил мэргэжлийн зорилго

 • Ажил мэргэжил ба хувийн амьдралын тэнцвэрт байдлыг хадгалах 

 • Мансууруулах, согтууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх бодис хэтрүүлэн хэрэглэх, сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудал

Инфографик

Сэтгэгдэл

Lewano
Lewano

Great so far. It's not really Halo but it is damn good. I like the TV being different from the games tbh.

Quellyford
Quellyford

Awesome first episode. Exceeded my expectations. The CGI, especially the aliens, was really well done. You can tell the series has high production value and begins on the right foot. With the amazing Halo universe to support it, I'm looking forward to seeing more!

lmaoman
lmaoman

This show is just a different take on the Halo series. If you can get past the purest mentality and have an open mind, this show gets a lot of things right. I'm 26 and have been a Halo fan since the beginning. Ignore the dumb stuff on social media. Turn your brain off. And just give it a fair shot.

MasterChiefJ117
MasterChiefJ117

It’s not canon, it’s not a video game. So if you rate it on it’s own as a show it’s good. As a long time fan since Halo CE and reading the books it’s good.

Hoplitex
Hoplitex

Guys. Please don't. Don't give this show a pass cuz you like the games. The CGI is not good. The acting is worse. The story is putrid. There's no part of this show that is good. Fanboys will hypnotize themselves into thinking it is, then hate on you if you call it out.

Бүгд

2022 оны менторшип хөтөлбөр зарлагдлаа. Та менти болохыг хүсвэл хүсэлтээ явуулна уу.

Менти болох