Монголын Хуульчдын холбоо
Mongolian Bar association
Утас
70116004 
И-мэйл
info@mglbar.mn
Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль

Хууль, эрх зүйн орчны өөрчлөлт, шинэчлэлтийн талаарх мэдлэг, мэдээллийг олон нийтэд тогтмол хүргэх үндсэн зорилгын хүрээнд Монголын Хуульчдын холбоо нь онцлох хуулийн төсөл, шинээр батлагдсан болон шинэчлэгдэн, өөрчлөгдсөн хууль тогтоомжуудыг танилцуулж байгаа билээ. Энэ удаа Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийг танилцуулж байна. 

Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль болон холбогдох бусад хуулийн төслийг Улсын Их Хурал 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн,  баталжээ.

Хуулийн зорилт нь “уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн удирдлага, зохион байгуулалтын эрх зүйн үндсийг тогтоож, биржийн арилжааг зохион байгуулах, хяналт тавих, биржийн арилжаанд оролцогчийн эрх, үүргийг тодорхойлох, эрх ашгийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах”-д орших бөгөөд дараах агуулга бүхий зохицуулалтууд тусгагдсан байна: 

  • Уул уурхайн бүтээгдэхүүний бирж нь төрийн өмчит хуулийн этгээд байх, удирдлага зохион байгуулалтын хувьд хувьцаа эзэмшшигчдийн хурал, төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага гэсэн бүтэцтэй байх;
  • Бирж нь арилжааг зохионг байгуулах, арилжааны гэрээ, хэлцлийг бүртгэх, биржээр арилжаалах бүтээгдэхүүний ангилал, төрөл, тоо хэмжээ, чанарын хяналтыг зохион байгуулах зэрэг 15 чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;
  • Биржээр арилжаалах бүтээгдэхүүний нэр төрөл, ангиллыг геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас санал болгосны дагуу Засгийн газар батлах;
  • Засгийн газраас тогтоож, баталсан Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн борлуулах уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг биржээр заавал арилжих;
  • Спот гэрээгээр арилжаалах бүтээгдэхүүн нь биржийн итгэмжлэгдсэн терминалд байршиж, бүртгэгдсэн байх;
  • Арилжааны гэрээний үүрэг хариуцлагыг тухайн арилжаанд зуучилсан брокер хариуцах;
  • Биржийн үйл ажиллагаа болон арилжааны явцад тавих хяналт нь Хорооны хяналт, дотоод хяналт болон хөндлөнгийн санхүүгийн хяналт гэсэн хэлбэртэй байх;
  • Бирж нь өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлын хүрээнд биржийн арилжаанд оролцогч хооронд үүссэн маргааныг хянан шийдвэрлэх эрх бүхий уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн дэргэдэх маргаан таслах зөвлөлтэй байх бөгөөд маргаан таслах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны журмыг биржийн төлөөлөн удирдах зөвлөл батлах г.м.

Тус хуулийг 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөгдөнө.

Энэ мэдээ танд ямар санагдав?
0
0
0
0
0
0
Холбоотой мэдээлэл
0 Сэтгэгдэл
ШИНЭ МЭДЭЭ
Хуульчийн үргэлжилсэн сургалт болно
2023-05-31 14:19
НҮБ-ын конвенцийн алдаатай орчуулга эрүүгийн хуульд сөргөөр нөлөөлж буй тохиолдол
2023-05-31 12:16
“Байгаль орчны хууль, эрх зүйн чиглэлээр эрх зүйн хөтчийг чадавхжуулах сургалт”-ыг Говь-Алтай болон Ховд аймагт зохион байгууллаа
2023-05-30 11:16
Монголын Хуульчдын холбоо Улсын Их Хурлын Тамгын газартай хамтран ажиллах “Санамж бичиг” байгууллаа.
2023-05-30 11:04
“Мөнгө угаах гэмт хэрэг: онол, практикийн асуудал” оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдааныг зохион байгууллаа
2023-05-30 08:47
Хуульчид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд мод тарилаа
2023-05-29 20:20
Шүүхийн ил тод байдал: Шүүгчийн тусгай санал ба саналын тооны харьцааг нийтлэх шаардлага
2023-05-29 18:13
Хэм хэмжээ гэмт хэргийн бүрэлдүүний үндэс болох нь
2023-05-29 18:04
Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн түүх ба үндсэн хуулийн зөрчил
2023-05-29 17:54
Үндсэн хууль бүтээх үйл ажиллагаа: 1992 онд үндсэн хууль батлахад нөлөөлсөн нийгмийн хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь
2023-05-29 17:48
Олон улсын гэрээг дотоодын шүүхэд хэрэглэх асуудал
2023-05-29 17:30
Худалдааны эрх зүйг иргэний эрх зүйгээс зааглах онолууд кодификацын асуудал болох нь
2023-05-27 20:27
Иргэний хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дахь хууль хэрэглээний нэгдмэл байдалд дүн шинжилгээ хийх нь
2023-05-27 20:14
Ш.Цогтоо: Дээрээ ямар ч удирдлага хяналтгүй нэг танхимт парламентын гишүүдийн тоо цөөн, эсвэл олон байхаас үл хамаарч тэр өөрөө өөрийгөө ялзруулдаг. Монголыг одоо зоримог эрэмгий шинэтгэл аварна
2023-05-25 08:28
ХУУЛЬ БОЛОВСРУУЛАГЧИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА
2023-05-24 11:02
ХУУЛЬЧДЫН АНХААРАЛД
2023-05-24 09:22
ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭГ ХАРЬЦУУЛСАН ЭРХ ЗҮЙН ҮҮДНЭЭС
2023-05-23 08:31
ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ШИЛЖИН ЯВАХ ЦОМ - 2023 ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ХОРОО
2023-05-18 16:44
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН НЭРЭМЖИТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ “ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛ”, “ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛ”, “ГРАНТ ОЛГОХ ТӨСӨЛ”-ИЙН 2023 ОНЫ ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.
2023-05-18 16:17
“ХУУЛЬ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА
2023-05-18 16:06