Монголын Хуульчдын холбоо
Mongolian Bar association
Утас
70116004 
И-мэйл
info@mglbar.mn
Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хууль

Хууль, эрх зүйн орчны өөрчлөлт, шинэчлэлтийн талаарх мэдлэг, мэдээллийг олон нийтэд тогтмол хүргэх үндсэн зорилгын хүрээнд Монголын Хуульчдын холбоо нь онцлох хуулийн төсөл, шинээр батлагдсан болон шинэчлэгдэн, өөрчлөгдсөн хууль тогтоомжуудыг танилцуулж байгаа билээ. Энэ удаа Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хуулийг танилцуулж байна. 

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 71 дүгээр тогтоолоор баталсан “Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Жавхлан нарын 18 гишүүн гадаадын банк Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, үйл ажиллагааны хязгаарыг тогтоох чиглэлээр Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төслийг боловсруулж, 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлснийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг дэмжсэн байна. 

Хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг нийт 5 удаа байгуулсан байх бөгөөд тус хуулийг Улсын Их Хурлын 2023 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж, Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хууль гэсэн нэртэйгээр баталжээ.

Хуулийн зорилт нь “хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк байгуулах, зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны эрхлэх үйл ажиллагааны хүрээ, удирдлага, зохион байгуулалттай холбоотой харилцааг зохицуулах”-д орших бөгөөд дараах агуулга бүхий зохицуулалтууд тусгагдсан байна:

  • Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк нь дунд, урт хугацааны тогтвортой эх үүсвэрээр төсөл, хөтөлбөр санхүүжүүлэх зорилго бүхий банкны үйл ажиллагаа явуулах төрөлжсөн банк байх;
  • Уг банк нь хуулийн этгээдийн хувьд хаалттай хувьцаат компани эсвэл хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хэлбэртэй байх.
  • Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг харгалзан Монголбанк тогтоох.
  • Банкны тухай хуулиар үйл ажиллагааг нь зохицуулах “банк” болон Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны хуулиар үйл ажиллагаа нь зохицуулагдах “хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк”-ны үйл ажиллагааг давхардуулан эрхлэхгүй байх;
  • Банк нь “төсөл хөтөлбөрийн зээл, төлбөр тооцоо, баталгаа, батлан даалт, үнэт цаас, санхүүгийн хэрэгсэл худалдах, худалдан авах, гадаад валют худалдах, худалдан авах, арилжих, андеррайтер, кастодиан, санхүү, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа болон хууль тогтоомжоор хориглоогүй, Монголбанк эсхүл Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрсөн санхүүгийн бусад үйлчилгээг эрхлэх;
  • Үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг нь Банкны тухай хууль тогтоомж, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо тус тусын бүрэн эрхийн хүрээнд олгох;
  • Банкны үйл ажиллагаанд “мөнгөн хадгаламж, хүү төлөх нөхцөлтэй харилцах данс нээх, түүнтэй адилтгах байдлаар хөрөнгийн эх үүсвэр төвлөрүүлэх, салбар, хараат болон охин компани байгуулах, Монгол Улсын банк, санхүүгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хуулийн этгээдийн хувьцаа, үнэт цаасыг худалдан авах” зэргийг хориглох;
  • Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны барьцаалсан ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлөөр үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах бол Ашигт малтмалын тухай хуулийн 7.1-д заасан “Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байгаа, Монгол Улсад татвар төлөгч хуулийн этгээдэд” зөвхөн дуудлага худалдааны үндсэн дээр шилжүүлэх;
  • Банканд тавигдах нэмэлт шаардлага, хяналт шалгалтад холбогдох харилцааг Банкны тухай хууль, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хорооны хамтран баталсан журмаар зохицуулах.
  • Гадаад улсын хөрөнгө оруулалттай банкны хувьд тухайн улсын эрх бүхий байгууллагатай хамтран Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтарсан хяналт шалгалт хийх.

Тус хуулийг 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
 

Энэ мэдээ танд ямар санагдав?
0
1
0
0
0
0
Холбоотой мэдээлэл
0 Сэтгэгдэл
ШИНЭ МЭДЭЭ
Хуульчийн үргэлжилсэн сургалт болно
2023-05-31 14:19
НҮБ-ын конвенцийн алдаатай орчуулга эрүүгийн хуульд сөргөөр нөлөөлж буй тохиолдол
2023-05-31 12:16
“Байгаль орчны хууль, эрх зүйн чиглэлээр эрх зүйн хөтчийг чадавхжуулах сургалт”-ыг Говь-Алтай болон Ховд аймагт зохион байгууллаа
2023-05-30 11:16
Монголын Хуульчдын холбоо Улсын Их Хурлын Тамгын газартай хамтран ажиллах “Санамж бичиг” байгууллаа.
2023-05-30 11:04
“Мөнгө угаах гэмт хэрэг: онол, практикийн асуудал” оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдааныг зохион байгууллаа
2023-05-30 08:47
Хуульчид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд мод тарилаа
2023-05-29 20:20
Шүүхийн ил тод байдал: Шүүгчийн тусгай санал ба саналын тооны харьцааг нийтлэх шаардлага
2023-05-29 18:13
Хэм хэмжээ гэмт хэргийн бүрэлдүүний үндэс болох нь
2023-05-29 18:04
Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн түүх ба үндсэн хуулийн зөрчил
2023-05-29 17:54
Үндсэн хууль бүтээх үйл ажиллагаа: 1992 онд үндсэн хууль батлахад нөлөөлсөн нийгмийн хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь
2023-05-29 17:48
Олон улсын гэрээг дотоодын шүүхэд хэрэглэх асуудал
2023-05-29 17:30
Худалдааны эрх зүйг иргэний эрх зүйгээс зааглах онолууд кодификацын асуудал болох нь
2023-05-27 20:27
Иргэний хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дахь хууль хэрэглээний нэгдмэл байдалд дүн шинжилгээ хийх нь
2023-05-27 20:14
Ш.Цогтоо: Дээрээ ямар ч удирдлага хяналтгүй нэг танхимт парламентын гишүүдийн тоо цөөн, эсвэл олон байхаас үл хамаарч тэр өөрөө өөрийгөө ялзруулдаг. Монголыг одоо зоримог эрэмгий шинэтгэл аварна
2023-05-25 08:28
ХУУЛЬ БОЛОВСРУУЛАГЧИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА
2023-05-24 11:02
ХУУЛЬЧДЫН АНХААРАЛД
2023-05-24 09:22
ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭГ ХАРЬЦУУЛСАН ЭРХ ЗҮЙН ҮҮДНЭЭС
2023-05-23 08:31
ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ШИЛЖИН ЯВАХ ЦОМ - 2023 ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ХОРОО
2023-05-18 16:44
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН НЭРЭМЖИТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ “ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛ”, “ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛ”, “ГРАНТ ОЛГОХ ТӨСӨЛ”-ИЙН 2023 ОНЫ ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.
2023-05-18 16:17
“ХУУЛЬ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА
2023-05-18 16:06