Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хууль

Хууль, эрх зүйн орчны өөрчлөлт, шинэчлэлтийн талаарх мэдлэг, мэдээллийг олон нийтэд тогтмол хүргэх үндсэн зорилгын хүрээнд Монголын Хуульчдын холбоо нь онцлох хуулийн төсөл, шинээр батлагдсан болон шинэчлэгдэн, өөрчлөгдсөн хууль тогтоомжуудыг танилцуулж байгаа билээ. Энэ удаа Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хуулийг танилцуулж байна. 

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 71 дүгээр тогтоолоор баталсан “Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Жавхлан нарын 18 гишүүн гадаадын банк Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, үйл ажиллагааны хязгаарыг тогтоох чиглэлээр Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төслийг боловсруулж, 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлснийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг дэмжсэн байна. 

Хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг нийт 5 удаа байгуулсан байх бөгөөд тус хуулийг Улсын Их Хурлын 2023 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж, Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хууль гэсэн нэртэйгээр баталжээ.

Хуулийн зорилт нь “хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк байгуулах, зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны эрхлэх үйл ажиллагааны хүрээ, удирдлага, зохион байгуулалттай холбоотой харилцааг зохицуулах”-д орших бөгөөд дараах агуулга бүхий зохицуулалтууд тусгагдсан байна:

  • Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк нь дунд, урт хугацааны тогтвортой эх үүсвэрээр төсөл, хөтөлбөр санхүүжүүлэх зорилго бүхий банкны үйл ажиллагаа явуулах төрөлжсөн банк байх;
  • Уг банк нь хуулийн этгээдийн хувьд хаалттай хувьцаат компани эсвэл хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хэлбэртэй байх.
  • Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг харгалзан Монголбанк тогтоох.
  • Банкны тухай хуулиар үйл ажиллагааг нь зохицуулах “банк” болон Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны хуулиар үйл ажиллагаа нь зохицуулагдах “хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк”-ны үйл ажиллагааг давхардуулан эрхлэхгүй байх;
  • Банк нь “төсөл хөтөлбөрийн зээл, төлбөр тооцоо, баталгаа, батлан даалт, үнэт цаас, санхүүгийн хэрэгсэл худалдах, худалдан авах, гадаад валют худалдах, худалдан авах, арилжих, андеррайтер, кастодиан, санхүү, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа болон хууль тогтоомжоор хориглоогүй, Монголбанк эсхүл Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрсөн санхүүгийн бусад үйлчилгээг эрхлэх;
  • Үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг нь Банкны тухай хууль тогтоомж, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо тус тусын бүрэн эрхийн хүрээнд олгох;
  • Банкны үйл ажиллагаанд “мөнгөн хадгаламж, хүү төлөх нөхцөлтэй харилцах данс нээх, түүнтэй адилтгах байдлаар хөрөнгийн эх үүсвэр төвлөрүүлэх, салбар, хараат болон охин компани байгуулах, Монгол Улсын банк, санхүүгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хуулийн этгээдийн хувьцаа, үнэт цаасыг худалдан авах” зэргийг хориглох;
  • Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны барьцаалсан ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлөөр үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах бол Ашигт малтмалын тухай хуулийн 7.1-д заасан “Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байгаа, Монгол Улсад татвар төлөгч хуулийн этгээдэд” зөвхөн дуудлага худалдааны үндсэн дээр шилжүүлэх;
  • Банканд тавигдах нэмэлт шаардлага, хяналт шалгалтад холбогдох харилцааг Банкны тухай хууль, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хорооны хамтран баталсан журмаар зохицуулах.
  • Гадаад улсын хөрөнгө оруулалттай банкны хувьд тухайн улсын эрх бүхий байгууллагатай хамтран Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтарсан хяналт шалгалт хийх.

Тус хуулийг 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
 

Энэ мэдээ танд ямар санагдав?
0
1
0
0
0
0
Холбоотой мэдээлэл
0 Сэтгэгдэл
ШИНЭ МЭДЭЭ
“Эрүүл мэнд - эх дэлхийгээ хайрлая” спорт явган аялал зохион байгуулагдлаа
10 цаг 38 мин
Олон Улсын Залуу Хуульчдын 61 дэх удаагийн Их Хуралд Р.Мандухай оролцлоо
Өчигдөр 15 цаг 43 мин
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.
Өчигдөр 15 цаг 01 мин
Монголын Хуульчдын холбооны Хуульчийн мэргэжлийн дүрэм, ёс зүйн асуудал эрхэлсэн хорооны гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болсонтой холбогдуулан тус хорооны гишүүнд нэр дэвшигчдийг бүртгэж байна.
Өчигдөр 11 цаг 42 мин
Шүүх байгуулах тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуульчдаас санал авч байна
2023-09-19 18:30
ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ХОРООНЫ БҮХ ГИШҮҮДИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА
2023-09-19 10:09
ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН СЕРТИФИКАТТАЙ ЦАХИМ СУРГАЛТАД ЦӨӨН ХҮН БҮРТГЭНЭ
2023-09-18 14:48
“ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛЫН ХУУЛЬ ХЭРЭГЖСЭНИЙ САЙН ТУРШЛАГА БА ОЛОЛТ АМЖИЛТ” СЭДЭВТ ӨГЛӨӨНИЙ УУЛЗАЛТ
2023-09-18 09:47
“ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ - УЛС (ЗАСГИЙН ГАЗАР) ХООРОНДЫН МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ” CЕРТИФИКАТ ОЛГОХ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
2023-09-15 11:21
МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБОО, СЭТГЭЛ САНААНЫ ХОХИРОГЧДЫН ХОЛБООТОЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА
2023-09-13 17:28
МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБОО, УЛААНБААТАР ХОТЫН ХУДАЛДААНЫ ТАНХИМЫН ДЭРГЭДЭХ ҮНДЭСНИЙ БА ОЛОН УЛСЫН АРИЛЖААНЫ АРБИТРТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА
2023-09-13 15:48
МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБОО, УЛААНБААТАР ХОТЫН ХУДАЛДААНЫ ТАНХИМЫН ДЭРГЭДЭХ ҮНДЭСНИЙ БА ОЛОН УЛСЫН АРИЛЖААНЫ АРБИТРТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА
2023-09-13 15:48
“ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ - УЛС (ЗАСГИЙН ГАЗАР) ХООРОНДЫН МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ” СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ.
2023-09-13 15:17
ХБНГУ-ын эрдэмтэнтэй уулзалт хийв
2023-09-13 10:31
Японы улсын эрдэмтэн, судлаачидтай уулзалт хийв
2023-09-13 10:30
МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ П.ОДГЭРЭЛ МОНГОЛЫН НОТАРИАТЧИДЫН ТАНХИМЫН БҮХ ГИШҮҮДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦЛОО
2023-09-12 11:49
“МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ХЭТИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА” СЭДЭВТ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2023-09-12 09:09
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА
2023-09-11 15:26
Хуульч, хууль сахиулагч, судлаачдыг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.
2023-09-11 15:11
“МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ХЭТИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА” СЭДЭВТ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2023-09-11 14:57