Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн талаар Монголын Хуульчдын холбооны гишүүдийн дунд явуулах судалгааны асуулт
2017 оны 09-р сарын 15.     БААСАН ГАРАГ
УНШСАН: 1220

СЭТГЭГДЭЛ

Зөвхөн гишүүд бичнэ.