НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХТГЭЛ ХЭВЛЭГДЛЭЭ
2018 оны 02-р сарын 09.     БААСАН ГАРАГ

    Хуульч, өмгөөлөгч М.Сонинбаяр нь шинэчлэн батлагдсан Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль болон Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль, хуулийг хэрэгжүүлэхээр дагаж гарсан дүрэм, журам, аргачлал, зааврыг нэг дор багтааж, нийт 37 эрхийг актыг эмхтгэн хэвлүүлжээ.

    "НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХТГЭЛ"-д НӨАТ-ын "0" хувь хэрэглэх ашигт малтмалын эцсийн бүтээгдэхүүний жагсаалт, НӨАТ-аас чөлөөлөгдөх бараа, ажил үйлчилгээний жагсаалт, эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал зэрэг багтсан бөгөөд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд, хуульч, нягтлан бодогч, татварын байцаагч нарт чухал хэрэгтэй бүтээл ажээ.
УНШСАН: 361

СЭТГЭГДЭЛ

Зөвхөн гишүүд бичнэ.