МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ЧИГ ҮҮРГИЙН ХОРООДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ЖУРАМД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2018 оны 06-р сарын 05.     МЯГМАР ГАРАГ

ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 

            Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.12-т “Чиг үүргийн хорооны энэ хуулиар зохицуулаагүй харилцааг Хуульчдын холбооны дүрмээр зохицуулна”, Монголын Хуульчдын холбооны дүрмийн 8.1 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэгт “Чиг үүргийн хороодын үйл ажиллагаа явуулах нийтлэг журмыг Зөвлөл тогтооно” гэж тус тус заасны дагуу холбооны Зөвлөлийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 26 дугаар тогтоолоор Монголын Хуульчдын холбооны чиг үүргийн хороодын үйл ажиллагаа явуулах нийтлэг журмыг батлан мөрдөж байна.

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ЧИГ ҮҮРГИЙН ХОРООДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ЖУРАМ ЭНД ДАРЖ ТАТНА УУ

Хуульч та саналаа Хороо хариуцсан мэргэжилтэн П.Нарантуяад хүргүүлнэ үү. 

И-Мэйл хаяг:  narantuya.9119@gmail.com

Утас: 70116004

 
УНШСАН: 242

СЭТГЭГДЭЛ

Зөвхөн гишүүд бичнэ.