"КРИМИНОЛОГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА" ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО
2018 оны 12-р сарын 25.     МЯГМАР ГАРАГ
УНШСАН: 173