“ДАМПУУРЛЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ”, “ХУДАЛДААНЫ МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ УРЬЖ БАЙНА
2019 оны 03-р сарын 13.     ЛХАГВА ГАРАГ
УНШСАН: 142