Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс нь Холбооны үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг хангах, олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.