Огноо Төрөл Сургалтын агуулга Кредит Мэдээлэл бүртгэл
2018-05-11 Суурь сургалт Захиргааны актын эрх зүйн зохицуулалт 0.5 дэлгэрэнгүй
2018-05-11 Суурь сургалт Төрийн албаны хуулийн хэрэглээ 0.5 дэлгэрэнгүй