Монголын Хуульчдын холбоо
Mongolian Bar association
Утас
70116364 
И-мэйл
info@mglbar.mn
Е. Иманжүсип
Е. Халибек
Б. Хундыз
Т. Өсөхболд
Г. Баяраа
Б. Гулжаукар
М. Гансум
Т. Батсүх
А. Жархынгүл
Д. Көбеш
С. Өмирбек
К. Бүлдирген
Х. Мейримбек
А. Дауренбек
Б. Мангилик
Х. Талгат
А. Серикжан
Т. Зулай
Б. Болормаа
Х. Бакен