Монголын Хуульчдын холбоо
Mongolian Bar association
Утас
70116004 
И-мэйл
info@mglbar.mn
Е. Халибек
Б. Гулжаукар
М. Гансум
А. Жархынгүл
Д. Көбеш
С. Өмирбек
К. Бүлдирген
Х. Мейримбек
А. Дауренбек
Б. Мангилик
Х. Талгат
Т. Зулай
Б. Болормаа
Х. Бакен