ДОРНОД

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР

Салбарын зохицуулагч: А.Мэндсайхан

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум

Утас: 99042997

Имэйл хаяг: a.mendsaikhan@gmail.com