Монголын Хуульчдын холбоо
Mongolian Bar association
Утас
70116004 
И-мэйл
info@mglbar.mn
Ёс зүйн хороо
Хорооны удирдах зөвлөл
хорооны гишүүд
12
Д. Янжинхорлоо
Гишүүн
Б. Улаанбаатар
Гишүүн
П. Төрбат
Гишүүн
Д. Оюумаа
Гишүүн
Х. Ганболд
Гишүүн
Л. Галбаатар
Гишүүн
Ч. Баянжаргал
Гишүүн
Х. Батчимэг
Гишүүн
Б. Батзориг
Гишүүн
Н. Баасанжав
Гишүүн
Ц. Ариунболд
Гишүүн
О. Номуулин
Гишүүн