Магадлан итгэмжлэлийн хороо

# Эцэг/эх/-ийн нэр Өөрийн нэр Төлөөлөл Харъяалал
1 Гадинбуу Наранбаатар Өмгөөлөгч Улаанбаатар
2 Дашбалбар Гангабаатар Бусад хуульч Улаанбаатар
3 Батсайхан Өлзийсайхан Өмгөөлөгч Улаанбаатар
4 Дамбадаржаа Янжинхорлоо Бусад хуульч Улаанбаатар
5 Ишдорж Чимэдбадам Өмгөөлөгч Улаанбаатар
6 Жамбаачүлтэм Эрхэсхулан Өмгөөлөгч Улаанбаатар
7 Цэрэнжав Алтанцэцэг Бусад хуульч Тодорхойгүй
8 Алтангэрэл Доржготов Өмгөөлөгч Улаанбаатар
9 Цэвэлмаа Мөнхбат Прокурор Улаанбаатар
10 Балдан Уранцэцэг Өмгөөлөгч Улаанбаатар