Өмгөөлөгчдийн хороо

    Өмгөөлөгчдийн хороог нь 2013 оны 10 сарын 03 өдөр хорооны удирдах зөвлөлийн анхдугаар хурлын тогтоолоор байгуулсан бөгөөд Хуульчдын анхдугаар их хурлын 2013 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн 10-р тогтоолоор батламжилсан.

    Өмгөөлөгчдийн хороо нь шүүхэд төлөөлөх эрх нээлгэсэн хуульчдаас бүрдсэн мэргэшилийн чиглэлийн сайн дурын хороо бөгөөд  2140 гишүүн өмгөөлөгч тус хороонд гишүүнчлэлтэй байна.

  Хуульчдын холбооны өмгөөлөгчдийн хороо нь нийт өмгөөлөгчдийн хуулиар олгосон эрх ашгийг хамгаалж өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуульчдыг эгнээндээ нэгтгэж, тэдний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, өөрийн гишүүдээр дамжуулан Монгол Улсын хэмжээнд хүний эрх, эрх чөлөө, хуулийн  этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, өмгөөллийн үйл ажиллагааг судлан сурталчлах, хүний эрх зөрчсөн аливаа үйл ажиллагаа, үйлдлийн эсрэг тууштай тэмцэх, хүний эрхийн дуу хоолой болох, өмгөөлөл, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох, хууль сурталчлах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг олон талт үйл ажиллагааг дэмжин явуулах зорилготой Монголын Хуульчдын холбооны бүтцийн нэгж юм.                       

ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОРООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

        ОВОГ, НЭР       ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА И-МЭЙЛ ХАЯГ

ДЭЛЭГИЙН ТҮВШИНТАМИР 

Үндсэн ажил: Өмгөөллийн “Анта партнерс” ХХН- ийн захирал, МХХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч

Төлөөлөл: Өмгөөлөл

Төгссөн сургууль:

 • ОХУ-ын Эрхүү хотын Улсын Их сургуулийг    “Түүхч”   мэргэжлээр
 • МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн “Эрх зүйч” мэргэжлээр
 • МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг “Магистр”

Ажилласан байдал:

 • 1999-2002 онд “Анта Трейд” ХХК-д захирал
 •  2002-2004 онд “Төгс Эдлэх” ББСБ-д дэд захирал
 • 2005-2012 онд “Номин Холдинг” ХХК-д Эрх зүйн  газрын захирал
 • 2012 оноос одоог хүртэл “Анта энд Партнерс”  ХХН-д захирал, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна .

  Tuvshintamir@antagroup.mn

ГОМБОСҮРЭНГИЙН ХИШИГСҮРЭН

Үндсэн ажил: “Деннис консалтинг” ХХК-ийн захирал, МХХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч

Төлөөлөл: Өмгөөлөл

Төгссөн сургууль:

 • МУИС-ийн Эдийн засгийн факультет “Худалдааны нябо эдийн засагч”
 • МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль “Эрх зүйч”
 • ИДС-ийн “Бизнесийн удирдлагын магистр”
 • ИЗИС-ийн Хууль зүйн сургууль “Хууль зүйн ухааны магистр”

Ажилласан байдал:

 • 1986-1989  онд  Аж үйлдвэрийн барааны трестэд ахлах нябо
 • 1992-1997 онд Дархан хотын АДХГЗ-ын худалдааны хэлтэст ерөнхий нябо
 • 1997-2000 онд “Си Би Зи” ХХК-д ерөнхий нябо
 • 2001-2003 онд “УБ айдит корпараци” ХХК-д аудиторын туслах
 • 2003-2005 онд “Бамбао СС” ХХК-д ерөнхий нябо
 • 2005-2010 онд “Деннис консалтинг” ХХК-д захирал, хуулийн зөвлөх
 • 2010 оноос одоог хүртэл МӨХ-ны гишүүн өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна.
Hishigee_9223@yahoo.com

ГААЖАВЫН НАНДИНЦЭЦЭГ

Үндсэн ажил: МХХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч

Төлөөлөл: Өмгөөлөл

Төгссөн сургууль: Түшээ  Хууль-Эдийн засгийн дээд сургуулийг   “Эрх зүйч ” мэргэжлээр

Бүтээл, туурвил:

 • Ажилласан байдал: 2004-2010 онд Хууль зүйн “Илч” товчоонд нотариатчийн туслах, өмгөөлөгч
 • 2010-2011 онд “Номин Холдинг” ХХК-д гэрээний эрх зүйч
 • 2016 оноос одоог хүртэл Өмгөөллийн “Илч товчоо” ХХН-д өмгөөлөгчөөр

nandia_2958@yahoo.com

ДОВДОНГИЙН ЦЭНДСҮРЭН

Үндсэн ажил: МХХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч

Төлөөлөл: Өмгөөлөл

Төгссөн сургууль:

 • ОХУ-ын Эрхүүгийн их сургууль “Эрх зүйч”
 • ОХУ-ын Эрхүүгийн их сургууль “Магистр”

Ажилласан байдал:

 • 1989-1990 онд Төв аймгийн ХЗЗӨГ-т дадлагажигч өмгөөлөгч
 • 1990-1992 онд Булган аймгийн ХЗЗӨГ-т өмгөөлөгч, хуулийн зөвлөх
 •  1992 оноос одоог хүртэл өмгөөллийн үйлл аиллагаа эрхэлж байна
tsendsurendovdon@yahoo.com

ГАДИНБУУГИЙН НАРАНБААТАР

Үндсэн ажил: ИЗОУИС-ийн багш, МХХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч

Төлөөлөл: Өмгөөлөл

Төгссөн сургууль:

 • ИЗИС-ийн Хууль зүйн дээд сургуулийг   “Эрх  зүйч ” мэргэжлээр
 • Батлан хамгаалах Их сургуулийг “Хууль зүйн шинжлэх ухааны магистр”

Ажилласан байдал:

 • 1999 оноос одоог хүртэл ИЗИС-н ХЗС-д багш
 • 2003 оноос МӨХ-ний гишүүн, өмгөөлөгч
 • 2014 онд МХХ-ны Сургалтын хорооны гишүүн
 • 2013 оноос одоог хүртэл “N and B advocates” ХХН-д захирлаар ажиллаж байна.

   naranbaatar_g@yahoo.com

ЛХАГВААГИЙН ДАНЗАННОРОВ

Үндсэн ажил: Монгол Өмгөөлөгч ХХН-д өмгөөлөгч, МХХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч

Төлөөлөл: Өмгөөлөл

 • Төгссөн сургууль: ОХУ-ын Кубаны Их сургууль “Эрх зүйч ” мэргэжлээр
 • ОХУ-ын Кубаны Их сургууль “ Магистр”

 Ажилласан байдал:

 • 2003-2005 онд Дундговь аймгийн МХГ-т хуулийн зөвлөх
 • 2004-2008 онд Дундговь аймгийн Өмгөөлөгчдийн зөвлөлийн өмгөөлөгч, дарга
 • 2008 оноос одоог хүртэл “Монгол өмгөөлөгч” ХХН-д өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна.   
   danzannorov@advocate.mn

ЭНХТАЙВАНЫ ГАНХӨЛӨГ

Үндсэн ажил: МХХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч

Төлөөлөл: Өмгөөлөл

Төгссөн сургууль:

 • МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг  “Эрх зүйч ” мэргэжлээр

Ажилласан байдал:

 • 2004-2008 онд “Жүсэйд” хуулийн товчоонд хуульч
 • 2008-2015 онд “МIB” ХХК-д гүйцэтгэх захирал
 • 2015 оноос одоог хүртэл “Ландмэнь консалтинг” нөхөрлөлд захирлаар ажиллаж байна.
  gankhulug_e@yahoo.com

БАНЗРАГЧИЙН ГАНБААТАР

Үндсэн ажил: МӨХ-ны Ерөнхийлөгч, МХХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч

Төлөөлөл : Өмгөөлөл

Төгссөн сургууль:

 • МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг  “Эрх зүйч ” мэргэжлээр
 • МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг “Хууль зүйн магистр”
 • Удирдлагын академид “Бизнесийн удирдлага” мэргэжлээр

Ажилласан байдал:

 • 1990-1992 онд Хэнтий аймгийн прокурорын газарт Хяналтын прокурор
 • 1992-1994 онд “Магнай” хувиараа бизнес эрхлэх аж ахуйн хуулийн зөвлөх
 • 1994 оноос одоог хүртэл Нийслэлийн өмгөөлөгчидийн зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгчөөр
 • 2012 онд МӨХ-нд дэд ерөнхийлөгч, Нийслэлийн өмгөөлөгчдийн зөвлөлийн дарга 
 • 2013 оноос одоог хүртэл МӨХ-ны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна.  

   ganbaatar1225@yahoo.com

ХҮРЛЭЭГИЙН ЦОГТСАЙХАН

Үндсэн ажил: МХХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч

Төлөөлөл : Өмгөөлөл

Төгссөн сургууль: ОХУ-ийн Эрхүүгийн Их  сургууль “Эрх зүйч”

Ажилласан байдал:

 • 1986-1996 онд шүүгч
 • 1993 оноос одоог хүртэл өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхэлж байна 

   h.tsogt@yahoo.com

ЖҮГДЭРНАМЖИЛЫН БАТЗОРИГТ

Үндсэн ажил: МӨХ-ны дэд Ерөнхийлөгч, МХХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч

Төлөөлөл: Өмгөөлөл

Төгссөн сургууль:

 • Хууль цаазны дунд сургууль
 • ОТИС-ийн хууль зүйн сургууль
 • Улаанбаатар Эрдэм судлал сургууль “Магистр ” мэргэжлээр

 Ажилласан байдал:

 • 1986-1992 онд Сүхбаатар аймгийн Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх газарт хуулийн зөвлөгч, өмгөөлөгч
 • 1992-1995 онд “Хулан” ХЭАА-д хуулийн зөвлөгч
 • 1995-200 онд “Сантхаан” ХХК-д хуулийн зөвлөх
 • 2000-2003 онд “СВС” ХХК-д хуулийн зөвлөх
 • 2003-2006 онд “Шинэ дэлхий” ХХК-д хуулийн зөвлөх
 • 1986 оноос одоог хүртэл өмгөөлөлийн үйл ажиллагаа эрхэлж  байна.  

 zorigoo_4994@yahoo.com

ТАЯАГИЙН БАЯРСАЙХАН

Үндсэн ажил: МХХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч

Төлөөлөл: Өмгөөлөл

 • Төгссөн сургууль: МУИС-ийн ЭЗДС  “Санхүүгийн менежмент”
 • МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, “Эрх зүйч ”
 • Улаанбаатар-Эрдэм судлал ДС, “Хууль зүйн магистр”

Ажилласан байдал:

 • 1986-1993 онд Ардын армийн дугаар ангиудад галын албаны дарга
 • 1993-1994 онд УБТЗ-д гал командын дарга
 • 2001-2002 онд ҮТЕГ-т байцаагч
 • 2003 оноос одоог хүртэл өмгөөллийн үйл ажиллагааг ганцаарчлан эрхэлж  байна. 
  batlawfirm@outlook.com

БАЯРААГИЙН БАЯСГАЛАН

 

Үндсэн ажил: МХХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч

Төлөөлөл: Өмгөөлөл

 • Төгссөн сургууль: ИЗИС-ийн Хууль Зүйн сургууль, “Эрх зүйч”

 Ажилласан байдал:

 • 2003 оноос “Элч” хууль зүйн товчоонд эрх зүйн өмгөөлөгч
 • 2012-2013  онд  “Шударга өмгөөлөгч” ХХК-д гүйцэтгэх захирал
 • 2013 оноос одоог хүртэл Өмгөөллийн “Адвокат консалтинг” ХХН-д гишүүн, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна. 
 advocate_bayasaa@yahoo.com

ЭНХБОЛДЫН БИЛГҮҮН

Үндсэн ажил: Монгол Өмгөөлөгч ХХН партнер, МХХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч

Төлөөлөл: Өмгөөлөл

Төгссөн сургууль: ИЗИС Хууль зүйн сургууль

Ажилласан байдал:

 • 2006-2010 Си Эй Эм Эл ХХК Гэрээ хариуцсан менежер,
 • 2011-2014 Хүннү Коул ПТИ ЛТД Хууль, эрх зүйн хяналтын албаны ерөнхий менежер,
 • 2014-одоо Монгол Өмгөөлөгч ХХН партнер 
  bilguun.e@advocate.mn