Хууль зүйн шинжлэх ухаан, боловсролын хөгжлийг дэмжих хороо
Танилцуулга
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
хорооны гишүүд
12
Ш. Энхжаргал
Гишүүн
Б. Уранцэцэг
Гишүүн
Н. Чимгээ
Гишүүн
Ц. Цогт
Гишүүн
Д. Баярсайхан
Гишүүн
Д. Сүнжид
Гишүүн
Б. Амарбаясгалан
Гишүүн
Д. Батмөнх
Гишүүн
Б. Эрхэмбаяр
Гишүүн
Ц. Мөнхбат
Гишүүн
А. Доржготов
Гишүүн
Б. Амарсанаа
Гишүүн