Монголын Хуульчдын холбоо
Mongolian Bar association
Утас
70116004 
И-мэйл
info@mglbar.mn
Шалгалтын хороо
Хорооны удирдах зөвлөл
хорооны гишүүд
9
Х. Цогтсайхан
Гишүүн
Ш. Нарантуяа
Гишүүн
В. Оюумаа
Гишүүн
Д. Сүнжид
Гишүүн
Н. Туяа
Гишүүн
Д. Бадам
Гишүүн
Б. Амарбаясгалан
Гишүүн
Ж. Эрдэнэбулган
Гишүүн
Д. Булганцэцэг
Гишүүн