Шалгалтын хороо
Танилцуулга
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
Дарга
Б. Амарбаясгалан
хорооны гишүүд
11
Б. Баасандорж
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Б. Эрхэмбаяр
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Т. Мөнх-Эрдэнэ
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
С. Энхбаяр
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Д. Оросоо
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Т. Золбоо
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Б. Буянхишиг
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
М. Мөнхбат
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Д. Дамдинсүрэн
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
В. Оюумаа
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Б. Амарбаясгалан
Дарга