Шалгалтын хороо

# Эцэг/эх/-ийн нэр Өөрийн нэр Төлөөлөл Харъяалал
1 Доржготов Булганцэцэг Прокурор Улаанбаатар
2 Жуужаа Эрдэнэбулган Өмгөөлөгч Улаанбаатар
3 Болд Амарбаясгалан Өмгөөлөгч Улаанбаатар
4 Дашдэлэг Бадам Өмгөөлөгч Улаанбаатар
5 Нүрэнзэд Туяа Бусад хуульч Улаанбаатар
6 Дугар Сүнжид Бусад хуульч Улаанбаатар
7 Володя Оюумаа Бусад хуульч Улаанбаатар
8 Шагдарсүрэн Нарантуяа Өмгөөлөгч Улаанбаатар
9 Хүрл‎э‎э Цогтсайхан Өмгөөлөгч Улаанбаатар