Монголын Хуульчдын холбоо
Mongolian Bar association
Утас
70116004 
И-мэйл
info@mglbar.mn
Хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах хороо
Хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах асуудал эрхэлсэн хороо нь Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 56 дугаар зүйл, Монголын Хуульчдын холбооны дүрмийн 8.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.5, 8.6 дугаар зүйлд заасан чиг үүрэг бүхий, Хуульчдын холбооны зөвлөлийн 2013 оны арванхоёрдугаар сарын 14-ний өдрийн хурлын 14 дүгээр тогтоолоор байгуулагдсан Хуульчдын холбооны чиг үүргийн хороо юм.
Хорооны удирдах зөвлөл
Тэргүүн
Ш. Алтангадас
хорооны гишүүд
9
Ж. Уранцэцэг
Н. Ганболд
Ш. Нарантуяа
П. Эрхэмбаяр
Ц. Мөнхбат
Д. Дашмаа
О. Чулуунцэцэг
Ц. Амарсанаа
Ч. Өнөржаргал
Ш. Алтангадас
Тэргүүн