Хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах хороо

# Эцэг/эх/-ийн нэр Өөрийн нэр Төлөөлөл Харъяалал
1 Сүрэнхорлоо Өсөхбаяр Шүүгч Улаанбаатар
2 Нямаа Энхтуяа Прокурор Улаанбаатар
3 Жамъяншарав Чимгээ Бусад хуульч Улаанбаатар
4 Жамбаажамц Ганцэцэг Прокурор Улаанбаатар
5 Жамсран Ариунаа Өмгөөлөгч Улаанбаатар
6 Банзрагч Ганбаатар Өмгөөлөгч Улаанбаатар
7 Готов Оюунцэцэг Өмгөөлөгч Улаанбаатар
8 Бямба Намхай Өмгөөлөгч Улаанбаатар
9 Энхболд Болорчулуун Өмгөөлөгч Улаанбаатар