Иргэний эрх зүйн хороо
Иргэний эрх зүйн хороо
Танилцуулга
Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дэх хэсэгт Хуульчдын холбоо нь чиг үүргээ хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлэх талаар заасан бөгөөд хууль болон Монголын Хуульчдын Холбооны дүрэмд заасны дагуу Иргэний эрх зүйн хороо нь идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж эхлээд багагүй хугацааг ардаа орхижээ. Иргэний эрх зүйн харилцаа нь бидний амьдралын өдөр тутамын үйл ажиллагаатай салшгүй холбоотой төдийгүй эдийн засаг, шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн хурдцыг дагаад байнга өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж, өргөжин тэлсээр байна.
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
Тэргүүн
Г. Даваадорж