Шүүх байгуулах тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуульчдаас санал авч байна

Хуульчид та бүхэн "Шүүх байгуулах тухай" /Шинэчилсэн найруулга/-д саналаа өгнө үү. Саналыг contact@mglbar.mn хаягаар хүлээн авна.

ХУУЛИЙН ТӨСЛҮҮД

ШҮҮХ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА, ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАНИЛЦУУЛГА, ДАГАЛДАХ ХУУЛИУД 


ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ТАНИЛЦУУЛГА

 

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ТАНИЛЦУУЛГА

Энэ мэдээ танд ямар санагдав?
2
0
0
1
0
0
Холбоотой мэдээлэл
67 Сэтгэгдэл
2023-09-25 11:52
Багануурт байдаг иргэний хувьд Налайх явах бол байж боломгүй асуудал бна аа Төрийн үйлчилгээ бүүр хүндрэл чирэгдэлтэй болоод байх юм аа
2023-09-25 11:52
Багануурт байдаг иргэний хувьд Налайх явах бол байж боломгүй асуудал бна аа Төрийн үйлчилгээ бүүр хүндрэл чирэгдэлтэй болоод байх юм аа
2023-09-25 11:52
Багануурт байдаг иргэний хувьд Налайх явах бол байж боломгүй асуудал бна аа Төрийн үйлчилгээ бүүр хүндрэл чирэгдэлтэй болоод байх юм аа
2023-09-25 11:52
Багануурт байдаг иргэний хувьд Налайх явах бол байж боломгүй асуудал бна аа Төрийн үйлчилгээ бүүр хүндрэл чирэгдэлтэй болоод байх юм аа
2023-09-25 11:52
Багануурт байдаг иргэний хувьд Налайх явах бол байж боломгүй асуудал бна аа Төрийн үйлчилгээ бүүр хүндрэл чирэгдэлтэй болоод байх юм аа
2023-09-25 11:52
Багануурт байдаг иргэний хувьд Налайх явах бол байж боломгүй асуудал бна аа Төрийн үйлчилгээ бүүр хүндрэл чирэгдэлтэй болоод байх юм аа
2023-09-25 11:52
Багануурт байдаг иргэний хувьд Налайх явах бол байж боломгүй асуудал бна аа Төрийн үйлчилгээ бүүр хүндрэл чирэгдэлтэй болоод байх юм аа
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:51
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:50
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:50
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:50
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:50
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:50
Энэ одоо болиочээ алслагдсан дүүргийнхэн яах вэ? хаа байсан Налайх явж чадахгүй. Алслагдсан дүүрэгт амьдардаг иргэдэд их хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байна. ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА.
2023-09-25 11:43
Багануур дүүргийн хувьд маш их хүндэрлтэй болно, Иргэд тэр болгон Налайх явах боломжгүй шүү
2023-09-25 11:43
Багануур дүүргийн хувьд маш их хүндэрлтэй болно, Иргэд тэр болгон Налайх явах боломжгүй шүү
2023-09-25 11:42
Багануур дүүргийн хувьд маш их хүндэрлтэй болно, Иргэд тэр болгон Налайх явах боломжгүй шүү
2023-09-25 11:42
Багануур дүүргийн хувьд маш их хүндэрлтэй болно, Иргэд тэр болгон Налайх явах боломжгүй шүү
2023-09-25 11:42
Багануур дүүргийн хувьд маш их хүндэрлтэй болно, Иргэд тэр болгон Налайх явах боломжгүй шүү
2023-09-25 11:42
Багануур дүүргийн хувьд маш их хүндэрлтэй болно, Иргэд тэр болгон Налайх явах боломжгүй шүү
2023-09-25 11:42
Багануур дүүргийн хувьд маш их хүндэрлтэй болно, Иргэд тэр болгон Налайх явах боломжгүй шүү
2023-09-25 11:41
Эсэргүүцэж байна. Иргэддээ хүрч үйлчлэх чинь яасан бэ. Улам чирэгдэл учруулах гээд бдаг нь...Ийм илтэд ойлгомжтой сөрөг үр дагавар авчирах, улам зардал гарах, иргэдэд чирэгдэл болох зүйл санаачлаад бдаг нь ямар учиртай юм бэ?!
2023-09-25 11:41
Эсэргүүцэж байна. Иргэддээ хүрч үйлчлэх чинь яасан бэ. Улам чирэгдэл учруулах гээд бдаг нь...Ийм илтэд ойлгомжтой сөрөг үр дагавар авчирах, улам зардал гарах, иргэдэд чирэгдэл болох зүйл санаачлаад бдаг нь ямар учиртай юм бэ?!
2023-09-25 11:41
Эсэргүүцэж байна. Иргэддээ хүрч үйлчлэх чинь яасан бэ. Улам чирэгдэл учруулах гээд бдаг нь...Ийм илтэд ойлгомжтой сөрөг үр дагавар авчирах, улам зардал гарах, иргэдэд чирэгдэл болох зүйл санаачлаад бдаг нь ямар учиртай юм бэ?!
2023-09-25 11:41
Эсэргүүцэж байна. Иргэддээ хүрч үйлчлэх чинь яасан бэ. Улам чирэгдэл учруулах гээд бдаг нь...Ийм илтэд ойлгомжтой сөрөг үр дагавар авчирах, улам зардал гарах, иргэдэд чирэгдэл болох зүйл санаачлаад бдаг нь ямар учиртай юм бэ?!
2023-09-25 11:41
Эсэргүүцэж байна. Иргэддээ хүрч үйлчлэх чинь яасан бэ. Улам чирэгдэл учруулах гээд бдаг нь...Ийм илтэд ойлгомжтой сөрөг үр дагавар авчирах, улам зардал гарах, иргэдэд чирэгдэл болох зүйл санаачлаад бдаг нь ямар учиртай юм бэ?!
2023-09-25 11:41
Эсэргүүцэж байна. Иргэддээ хүрч үйлчлэх чинь яасан бэ. Улам чирэгдэл учруулах гээд бдаг нь...Ийм илтэд ойлгомжтой сөрөг үр дагавар авчирах, улам зардал гарах, иргэдэд чирэгдэл болох зүйл санаачлаад бдаг нь ямар учиртай юм бэ?!
2023-09-25 11:41
Эсэргүүцэж байна. Иргэддээ хүрч үйлчлэх чинь яасан бэ. Улам чирэгдэл учруулах гээд бдаг нь...Ийм илтэд ойлгомжтой сөрөг үр дагавар авчирах, улам зардал гарах, иргэдэд чирэгдэл болох зүйл санаачлаад бдаг нь ямар учиртай юм бэ?!
2023-09-25 11:41
Эсэргүүцэж байна. Иргэддээ хүрч үйлчлэх чинь яасан бэ. Улам чирэгдэл учруулах гээд бдаг нь...Ийм илтэд ойлгомжтой сөрөг үр дагавар авчирах, улам зардал гарах, иргэдэд чирэгдэл болох зүйл санаачлаад бдаг нь ямар учиртай юм бэ?!
2023-09-25 11:40
Ийм илтэд ойлгомжтой сөрөг үр дагавар авчирах, улам зардал гарах, иргэдэд чирэгдэл болох зүйл санаачлаад бдаг нь ямар учиртай юм бэ?!
2023-09-25 11:40
Ийм илтэд ойлгомжтой сөрөг үр дагавар авчирах, улам зардал гарах, иргэдэд чирэгдэл болох зүйл санаачлаад бдаг нь ямар учиртай юм бэ?!
2023-09-21 01:41
Ядарсан иргэд л чирэгддэг ш дээ өмнө нь ингэж байгуулаад болохгүй юм байна гээд л больж байсан. Хэдэн жилийн дараа болохоор болчихдог юм байх даа. Шүүх тоглоом биш шүү
2023-09-21 01:41
Ядарсан иргэд л чирэгддэг ш дээ өмнө нь ингэж байгуулаад болохгүй юм байна гээд л больж байсан. Хэдэн жилийн дараа болохоор болчихдог юм байх даа. Шүүх тоглоом биш шүү
2023-09-21 01:41
Ядарсан иргэд л чирэгддэг ш дээ өмнө нь ингэж байгуулаад болохгүй юм байна гээд л больж байсан. Хэдэн жилийн дараа болохоор болчихдог юм байх даа. Шүүх тоглоом биш шүү
2023-09-21 01:41
Ядарсан иргэд л чирэгддэг ш дээ өмнө нь ингэж байгуулаад болохгүй юм байна гээд л больж байсан. Хэдэн жилийн дараа болохоор болчихдог юм байх даа. Шүүх тоглоом биш шүү
2023-09-21 01:41
Ядарсан иргэд л чирэгддэг ш дээ өмнө нь ингэж байгуулаад болохгүй юм байна гээд л больж байсан. Хэдэн жилийн дараа болохоор болчихдог юм байх даа. Шүүх тоглоом биш шүү
2023-09-21 01:40
Ядарсан иргэд л чирэгддэг ш дээ өмнө нь ингэж байгуулаад болохгүй юм байна гээд л больж байсан. Хэдэн жилийн дараа болохоор болчихдог юм байх даа.
2023-09-20 14:44
өмнө нь яг ийм маягаар шүүх байгуулаад болохгүй юм байна гээд буцсан биз дээ Шүүх улс төрчдийн тоглоом бишээ
2023-09-20 14:44
өмнө нь яг ийм маягаар шүүх байгуулаад болохгүй юм байна гээд буцсан биз дээ Шүүх улс төрчдийн тоглоом бишээ
ШИНЭ МЭДЭЭ
ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙГ ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД АНХААРАХ АСУУДАЛ СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛН
7 цаг 42 мин
Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгч П.Одгэрэл НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд Комиссарын газрын Ази, Номхон далайн бүсийн албаны дарга Рори Мунговенийг хүлээн авч уулзлаа.
8 цаг 0 мин
“БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
2023-12-04 15:07
Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн хуульчид ‘Азийн Про боно” 12 дахь чуулга уулзалтад оролцлоо
2023-12-04 14:01
ХУУЛЬЧ ТАНЫ МЭДЭХ, МӨРДӨХ ҮҮРЭГТЭЙ МЭРГЭЖЛИЙН ДҮРМЭЭС…
2023-12-03 14:34
ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН НЭРЭМЖИТ MOCK TRIAL-2023 МЭТГЭЛЦЭЭНИЙ ТЭМЦЭЭНИЙ БАГУУДЫН ОНООЛТ ГАРЛАА
2023-12-02 08:41
ХУУЛЬЧ ЭРДЭМТНИЙГ АЛДАРШУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2023-12-01 23:44
“ХУУЛЬЧДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЫН ТОГТОЛЦОО, ШИНЭЧЛЭЛ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
2023-12-01 23:37
оны шилдэг хуульч шалгаруулах “Фемида-2023” арга хэмжээ болно.
2023-12-01 21:38
“INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW” TRAINING
2023-12-01 20:31
“ОЛОН УЛСЫН ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ЭРХ ЗҮЙ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД БҮРТГЭЖ БАЙНА
2023-12-01 20:23
“LAW AND ECONOMICS” СЭДЭВТ ӨГЛӨӨНИЙ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО
2023-12-01 16:50
МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБОО АНУ-ЫН ХУДАЛДААНЫ ЯАМНЫ АРИЛЖААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭГ 2024 ОНД ДАХИН СУНГАХААР БОЛЛОО
2023-12-01 15:00
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
2023-12-01 14:51
“ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН АСУУДЛУУД” ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААНЫ ШИЛДГҮҮД ТОДОРЛОО
2023-11-30 15:24
ХУУЛЬЧ ТАНЫ МЭДЭХ, МӨРДӨХ ҮҮРЭГТЭЙ МЭРГЭЖЛИЙН ДҮРМЭЭС…
2023-11-29 17:08
БНСУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН НЭРЭМЖИТ “ИРГЭНИЙ ШАГНАЛ”-ААР ШАГНАГДЛАА
2023-11-29 14:21
“ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА: ПРОЦЕССЫН ХУУЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ, ТАЙЛБАР” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2023-11-28 15:15
“LAW AND ECONOMICS” СЭДЭВТ ӨГЛӨӨНИЙ УУЛЗАЛТ БОЛНО
2023-11-28 15:06
Хуульч Таныг татварын албаны зарим үйл ажиллагааг үнэлэх асуулгад оролцохыг урьж байна
2023-11-28 10:35