ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ

2018-2022 ОНД ИРҮҮЛСЭН АЛБАН БИЧИГ, ӨРГӨДЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 

 

Он

Хүлээн авсан өргөдөл 

                            Албан бичиг

2018

Нийт

1644

Нийт 662

Хариутай 328

Хариугүй 258

Талархал

8

   

Гомдол

140

   

Өмгөөлөгч томилуулах

122

   

Ажлаас чөлөөлөгдөх

11

   

Бусад /ШТЭ сэргээх,түдгэлзүүлэх,ХМҮАЭЗ түдгэлзүүлэх,сэргээх/

1363

   

2019

Нийт

1843

   

Талархал 

8

Нийт 702

Хариутай 291

Хариугүй 

411

Гомдол

193

   

Өмгөөлөгч томилуулах

133

   

Ажлаас чөлөөлөгдөх

6

   

Бусад / ШТЭ сэргээх,түдгэлзүүлэх,ХМҮАЭЗ түдгэлзүүлэх,сэргээх/

1503

   

2020

Нийт

1558

   

Талархал 

9

Нийт 410

Хариутай 187

Хариугүй 223

Гомдол

38

   

Өмгөөлөгч томилуулах

116

   

Ажлаас чөлөөлөгдөх

13

   

Бусад / ШТЭ сэргээх,түдгэлзүүлэх,ХМҮАЭЗ түдгэлзүүлэх,сэргээх

1382

 

 

2021

Нийт 

1959

   

Талархал 

3

Нийт 532

Хариутай  341

Хариугүй 191

Гомдол

483

   

Өмгөөлөгч томилуулах

58

   

Ажлаас чөлөөлөгдөх

9

   

Бусад / ШТЭ сэргээх,түдгэлзүүлэх,ХМҮАЭЗ түдгэлзүүлэх,сэргээх

1406

   

2022

Нийт 

1825

   

Талархал 

5

Нийт 484

Хариутай 336

Хариутай 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Гомдол

25

   

Өмгөөлөгч томилуулах

62

   

Ажлаас чөлөөлөгдөх

11

   

Бусад/ ШТЭ сэргээх,түдгэлзүүлэх,ХМҮАЭЗ түдгэлзүүлэх,сэргээх

1722

   

 

Онцлох үйл явдал
2002 он

Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн хүрээнд Шүүхийн багц хуулийн төслийг боловсруулж, Үндсэн хуулийн Хорин зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид хүргүүлэн УИХ-д өргөн мэдүүлж хэлэлцүүлэх тал дээр хамтран ажиллахыг хүсэв

2002 оны 12 сар

Олон улсын Барын холбооны “Шилдэг про боно хуульч” шагналыг анх удаа Хуульчдын холбооны гишүүн, өмгөөлөгч Х.Баасанжаргал хүртэв.