Менти нарын сэтгэгдэл

Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтанд 267 эрх зүйч тэнцэж, Монголын Хуульчдын холбоо шинэ хуульчдаар эгнээгээ тэлэв

2022

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдаж, хуульч бүрийг нэгтгэсэн Монголын Хуульчдын холбоог хуулиар байгуулав.

2012

Сайн дурын гишүүнчлэлтэй Монголын Хуульчдын холбоо байгуулагдаж, анхдугаар Их хурлаа зохион байгуулав.

1960
Зохион байгуулалт
Чиг үүрэг, үйлчилгээ
Хуульчийн тухай
Бусад мэдээлэл